route21

weblog over transport en mobiliteit

Supertrucks kunnen oplossing zijn

Posted by marc on June 15th, 2007

Uit studies, simulaties en praktijkervaringen uit binnen- en buitenland blijken supertrucks kostenefficiëntere en milieuvriendelijkere transportoplossingen te bieden dan de reguliere vrachtwagencombinaties. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Bovendien nemen deze lange en zware vrachtwagens (LVZ) volgens het rapport naar verhouding minder ruimte in, wat positief is voor de congestiebeheersing. Ook de verkeersveiligheid lijkt geen belemmering te zijn.

“De jongste tijd komen supertrucks of lange en zware vrachtwagens (LZV) steeds meer onder de aandacht,” aldus het Vlaams Instituut voor de Logistiek. “Het gaat daarbij meestal om een vrachtwagencombinatie met een maximale lengte van 25,25 meter en een maximaal gewicht van 60 ton. De meningen over deze supertrucks zijn sterk verdeeld. In het debat rond supertrucks overheersen dan ook vaak slogans en clichés.”

“Het VIL wou dit thema objectief bestuderen,” aldus Alex Van Breedam, managing directeur van het instituut. “Temeer omdat steeds meer industriële actoren de optie supertruck ernstig overwegen. Individuele spelers kunnen evenwel niet zomaar met supertrucks experimenteren. Daar is een gepast regelgevend kader voor nodig. België heeft hier vooralsnog geen werk van gemaakt. Diverse andere lidstaten van de Europese Unie experimenteren echter al wel met supertrucks.”

Volgens het rapport van het VIL hebben supertrucks talrijke voordelen, zoals kostenefficiëntie, milieuvriendelijkheid en ruimtebesparend. Dat draagt bij tot de congestiebeheersing. Ook op het vlak van verkeersveiligheid lijken er geen belemmeringen te zijn. “De overheid moet evenwel nauwgezet geschikte routes uittekenen waarlangs supertrucks mogen rijden,” aldus het VIL. “Het kan immers geenszins de bedoeling zijn om trafiek van de alternatieve modi – binnenvaart en spoor – af te leiden of om een supertruck in te zetten voor stadsdistributie.”

Vlaanderen heeft er volgens het VIL alle belang bij dat haar multimodale netwerk optimaal wordt benut. “Dit netwerk vormt immers de hoeksteen van de Extended Gateway Vlaanderen,” aldus het VIL. “Dit wervend project voor logistiek Vlaanderen mobiliseert niet alleen alle logistieke actoren, maar vraagt bovenal een doeltreffende inzet van ruimte en multimodale infrastructuur.”

Er worden daarbij opgemerkt dat zowel in de gateways – de zee- en luchthavens –als in het achterland logistieke clusters worden ontwikkeld. “Het streven naar een bundeling van stromen leidt tot meer kansen voor binnenvaart en spoor, maar laat ook toe wegvervoer efficiënter te organiseren in grotere laadeenheden,” aldus nog het VIL. “De supertruck biedt hier een gepaste antwoord.”

Het VIL pleit dan ook voor een beperkte praktijkproef in België. “In deze proef wordt een klein aantal supertrucks over een beperkt aantal trajecten toegelaten,” stipt het VIL aan. “Dit geeft ons land de mogelijkheid om de inzetbaarheid van supertrucks op het eigen wegennetwerk te testen. Bovendien kan aan de hand van metingen informatie rond emissies en kilometerbesparingen bekomen worden.”

Hierdoor is het volgens het VIL mogelijk om de milieu‐ en mobiliteitseffecten beter in te kunnen schatten. “Een extra pluspunt is dat het grote publiek geleidelijk kan wennen aan de grotere vrachtwagens,” stipt het VIL nog aan. “De federale minister van mobiliteit dient hiervoor een gepast wettelijk kader te creëren.”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>