route21

weblog over transport en mobiliteit

Logistiek is volwaardige sector geworden

Posted by marc on May 23rd, 2007

De logistiek heeft een bewogen periode achter de rug. Dat zegt Alex Van Breedam, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag. Hij stelt daarbij dat de logistiek op één jaar tijd geëvolueerd is van een sector zonder veel erkenning naar een strategische tak voor Vlaanderen. Zo is 2006 de doorbraak geworden van de Extended Gateway.

vil1x.jpg
“Niemand is sneller dan Vlaanderen in de logistieke behandeling,” benadrukt Alex Van Breedam. “Deze regio is een natuurlijke habitat voor de Europese logistiek. Vanuit Vlaanderen kunnen we heel Europa op een perfecte manier bedienen, maar toch blijft Nederland beschouwd worden als het logistieke land bij uitstek. Logistiek Vlaanderen heeft dan ook meer branding nodig.”

De federale regering erkent volgens de VIL-topman dat logistiek wel degelijk een volwaardige economische sector is. “Ook de Nationale Bank van België analyseert de logistiek nu als een afzonderlijke sector,” voert hij aan. “Bovendien heeft de Vlaamse regering de logistiek onder de merknaam Flanders Logistics als basispijler opgenomen in het project Vlaanderen in actie.”

Het VIL wijst wel op een aantal gevaren die achter de aantrekkelijkheid van de logistiek schuilgaan. “Velen voelen zich daardoor geroepen om iets in de logistiek te doen,” wordt er gewaarschuwd. “Hierdoor zou het wel eens kunnen dat de vele goedbedoelde initiatieven van organisaties en overheden tot een versnippering van de krachten zouden kunnen leiden. Daarom is het belangrijk dat een initiatief zoals Flanders Logistics alle krachten bundelt.”

Alex Van Breedam wijst verder op het concept van de Extended Gateway. “Dit concept, gebaseerd op het bundelen van stromen en logistieke activiteiten, is erop gericht om de groeisector logistiek te sturen en te structureren met een voldoende sterk draagvlak binnen een breder maatschappelijk kader voor Vlaanderen.” Voor de VIL-topman is 2006 het jaar van de doorbraak geworden voor de Extended Gateway.

Het concept van de Extended Gateway zal de volgende jaren verder worden uitgebouwd. Een verdere uitbouw van de Vlaamse logistiek zal volgens Alex Van Breedam ook aanleiding geven tot de creatie van nieuwe beroepen. “Sommige magazijnen van logistieke dienstverleners beginnen steeds meer te lijken op echter productieomgevingen en nieuwe banen zullen steeds meer logistieke en productiekennis moeten combineren,” voert hij aan.

Alex Van Breedam wees ook op de studie Logistieke Poort Limburg, waar de mogelijkheden van de provincie op logistiek vlak werden onderzocht. “Dergelijke studies zullen in de nabije toekomst ook in de andere Vlaamse provincies worden uitgevoerd,” stipt hij aan. “Op die manier moeten de locaties met de beste specifieke logistieke troeven kunnen worden aangeduid.”

De VIL-topman wees er tenslotte nog op dat actieprogramma’s zullen worden opgezet die gericht zijn op clustering en stromenbundeling. “Daarbij moet onder meer gewerkt worden aan sectoren en geografische clusters,” benadrukt hij. “Die clustervorming moet aangemoedigd worden, want bedrijven spreken daarover nog veel te weinig met elkaar, waardoor een aantal logistieke kansen gemist worden.”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>