route21

weblog over transport en mobiliteit

Europa start mega transportprojecten

Posted by marc on November 24th, 2007

Europa begint de volgende jaren aan dertig megaprojecten voor verkeer, voornamelijk grensoverschrijdende spoorlijnen en binnenvaart. Zo komt er 960 miljoen voor een spoortunnel door de Brennerpas, 670 miljoen voor een hogesnelheidslijn tussen Madrid en Lissabon en 750 miljoen voor een spoor van Lyon naar Oekraïne. Jacques Barrot, Europees Commissaris voor verkeer, heeft de plannen voorgesteld in het Europees Parlement.

Verder is er 403 miljoen euro voorzien voor het goederenspoor Rotterdam-Genua, één van de drukste routes van Europa. De binnenvaart kan rekenen op 420 miljoen euro voor de verbinding Schelde naar de Seine, zodat schepen vanuit Rotterdam en Antwerpen rechtstreeks kunnen naar Parijs kunnen varen. Europa bestudeert ondertussen op enkele toekomstige projecten, zoals een spoortunnel tussen Ierland en Engeland.

Maar de wegvervoerders vinden dat ze er erg bekaaid van afkomen. Een studie van 200 miljoen euro voor de Brenner spoortunnel vinden ze buitensporig. Volgens de sector krijgen het water- en spoorvervoer wel erg veel geld en aandacht krijgen van de Europese overheid. De sector voert daarbij aan dat het wegvervoer toch de ruggengraat van het vervoer is. Het is volgens hen beter daar de efficiency te bevorderen.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>