route21

weblog over transport en mobiliteit

Gezinnen geven meer uit aan transport

Posted by marc on December 20th, 2007

Het aandeel van gezinsuitgaven dat gespendeerd wordt aan vervoer is gestegen van 3.180 euro in 1995 naar 4.618 euro in 2004, onafhankelijk van de leeftijd van de gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Opvallend is echter de grotere transportuitgaven bij 60-plussers. Verder wordt gesteld dat de inflatie niet voldoende is om de stijging te verklaren.

Uit de cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar het meest wordt uitgegeven aan transport. Het gaat daarbij om een gemiddeld bedrag van 5.370 euro per jaar. Daarna volgt de groep van 20 tot 29 jaar. Die geeft jaarlijks 4.822 euro uit aan transport. In de leeftijdscategorie van 40 tot 49 jaar liggen de jaarlijkse uitgaven op 4.777 euro.

Bij een nader onderzoek van de evolutie tussen 1995 en 2004, blijkt de opvallendste vaststelling dat de 60-plussers 2004 een bedrag van 3.774 euro spendeerden aan vervoer, terwijl dat in 1995 slechts 1.750 euro bedroeg. De inflatie volstaat volgens de FOD niet om de stijging te verklaren, aangezien het aandeel van de transportuitgaven sterker stijgt dan het globale budget van de gezinnen over dezelfde periode.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>