route21

weblog over transport en mobiliteit

Antwerpen wil herziening NMBS-dienstregeling

Posted by marc on December 23rd, 2007

De Antwerpse provincieraad vraagt aan de NMBS om de nieuwe dienstregeling in de provincie Antwerpen te herzien in januari volgend jaar te herzien. Daarbij dient volgens de provincieraad gestreefd te worden naar een uurregeling die afgestemd is op de werktijden in Brussel, een hogere frequentie, een betere spreiding van het aantal treinen per uur, een grotere capaciteit en een beter comfort van de ingezette treinstellen.

“Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van de NMBS op 9 december heeft het openbaar vervoer in de provincie Antwerpen, al heel wat bijzondere aandacht gekregen,” aldus Inga Verhaert, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Antwerpen. “Jammer genoeg al te vaak in de negatieve zin. De kritiek die in deze provincieraad wordt aangehaald, is zonder meer terecht.”

“Mobiliteit is één van de prioriteiten van dit provinciebestuur,” aldus nog Inga Verhaert. “Het huidige bestuursakkoord stelt heel duidelijk dat we mobiliteitsvraagstukken die zich in onze provincie stellen, niet kunnen negeren. Binnen de veelvuldige initiatieven rond woon-werkverkeer en mobiliteitsproblemen allerhande neemt de provincie dan ook haar regisseursrol ten volle op.”

De gedeputeerde wijst erop dat de problemen zich niet beperken tot de treinverbindingen Antwerpen-Brussel en Turnhout-Brussel. “Uit de klachten die de Bond van Trein, Tram- en Busgebruikers dagelijks ontvangt zien we bijvoorbeeld gelijkaardige problemen in Mechelen en op de lijn Antwerpen-Essen-Roosendaal,” merkt ze op. “Het gaat om gemiste aansluitingen, een lagere uurfrequentie, overvolle treinstellen, vertragingen, de afschaffing van treinen in de avond en in het weekend.”

Uit de praktijk blijkt volgens Inga Verhaert dat de dienstregeling van de NMBS voor het volgende jaar voor de Antwerpse reiziger vaak geen vooruitgang betekent, vaak integendeel. “We vragen aan de NMBS om meer rekening te houden met de reizigers die niets anders willen dan tijdig en op een comfortabele en veilige manier op hun werk of op school of terug thuis willen geraken” merkt ze op.

De gedeputeerde geeft toe dat de NMBS de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd heeft in de spoorinfrastructuur in de provincie Antwerpen. “Dat is een goede zaak,” aldus Inga Verhaert. “Maar nu komt het erop aan die infrastructuur ook optimaal te benutten. Daarom moet de NMBS zijn huiswerk opnieuw maken.”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>