route21

weblog over transport en mobiliteit

Wegverkeer stijgt fors in 2006 ondanks dure brandstofprijzen

Posted by marc on January 22nd, 2008

Het wegverkeer op de Belgische autosnelwegen is in 2006 met 3,3 procent gestegen. In Vlaanderen steeg het verkeer met 3,79 procent. Dat is meer dan in Wallonië, waar het verkeer op de autosnelwegen met 2,43 procent is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer gaat het om de grootste stijging in het verkeer sinds 1999. ‘Ze komt overeen met de groei van socio-economische activiteiten op het einde van grote infrastructuurwerken (ring rond Antwerpen)’, legt de FOD uit. Opvallend is dat het verkeer toegenomen is, ondanks de verhoging van de brandstofprijzen. Gemiddeld hebben de Belgische auto’s in 2006 15.024 kilometer afgelegd in ons land.

Ook werd berekend hoeveel voertuigen er per minuut gemiddeld passeerden op een Belgische weg. Dat zijn er 1,5. Er zijn wel grote verschillen al naar gelang de plaats en het wegennet. Zo passeren er bijna 52 voertuigen per minuut op de autosnelweg in Antwerpen, tien per minuut op de regionale wegen in Luik en slechts 0,4 per minuut op gemeentelijke wegen in Koksijde.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>