route21

weblog over transport en mobiliteit

BIVV start informatiecampagne voor inhaalverbod vrachtverkeer

Posted by marc on February 15th, 2008

Op 12 februari 2008 is het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) gestart met een informatiecampagne die binnen- en buitenlandse vrachtwagenbestuurders moet wijzen op het nieuwe inhaalverbod dat sinds begin dit jaar van kracht is. Het inhaalverbod geldt voor alle vrachtvoertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa (MTM) vanaf 3,5 ton, op alle wegen buiten de bebouwde kom met 2 rijstroken in de gevolgde richting.

Om zoveel mogelijk vrachtwagenbestuurders te bereiken koos het BIVV voor een klassieke affichecampagne langs de hoofdwegen. De affiches tonen de gestileerde achterkant van een vrachtwagen, waarop de tekst “De 2e rijstrook hou ik vrij” te lezen is. De vrachtwagen staat ook helemaal rechts op de affiche, de ruimte aan de linkerkant is volledig vrij gehouden. De zin onderaan de affiche vat de nieuwe regel in enkele kernbegrippen samen: “2 rijstroken? Inhalen verboden voor +3,5T”. Het gaat dus om een puur informatieve campagne met een creatieve knipoog. De affiches zijn nog tot 11 maart langs de weg te zien.

De campagne richt zich niet alleen tot de circa 410.000 Belgische vrachtwagenbestuurders, maar ook tot de talrijke buitenlandse truckers die ons land doorkruisen. Speciaal voor hen zijn naast de gebruikelijke versies in het Nederlands, Frans en Duits ook affiches met een Engelse vertaling voorzien.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>