route21

weblog over transport en mobiliteit

Alcohollimiet op 0,2 promille voor jongeren

Posted by marc on April 24th, 2008

Etienne Schouppe (CD&V), Staatssecretaris van Mobiliteit, wil de alcohollimiet voor jonge automobilisten verlagen tot 0,2 promille. Momenteel geldt voor alle bestuurders een limiet van 0,5 promille. Onderzoek heeft uitgewezen dat automobilisten tot 24 jaar drie keer vaker betrokken raken bij dodelijke ongevallen.

Volgens Schouppe kan het verlagen van de alcohollimiet het hoge aantal alcoholgerelateerde verkeersdoden doen verminderen. Ook beroepschauffeurs zouden zich in de toekomst aan de 0,2 promille-grens moeten houden.
Schouppe viseert jongeren

De Responsible Young Drivers verzetten zich tegen het plan van Etienne Schouppe. “Waarom moeten alleen de jongeren worden geviseerd?”, vraagt woordvoerder Johan Chiers zich af. “Uit recente cijfers blijkt dat dertigers en veertigers significant meer positief blazen tijdens alcoholcontroles.”

“Een verlaging van de alcohollimiet verlaagt het aantal ongelukken niet. Zolang er bovendien geen efficiënte controles zijn, zal de verlaging toch niet worden gerespecteerd en is de maatregel zinloos.” De organisatie is wel gewonnen voor een verlaging tot 0,2 promille voor alle leeftijden. (LA)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>