route21

weblog over transport en mobiliteit

Mobiel stadsspel rond verkeers(on)veilighei

Posted by marc on April 30th, 2008

Mechelen – Jeugd GePoSitioneerd stelde zondag 27 april in jeugdcentrum Metteko het mobiele stadsspel voor. Het project, waarbij men jongeren in hun vrije tijd in kennis brengt met verkeersveiligheid, bestaat uit twee ideeën. ‘Voor concept één, het mobiele stadsspel, gaan jongeren voor een aantal opdrachten de stad Mechelen verkennen’, legt woordvoerder Raf Canters van Mobiel21 uit. ‘We wilden voor de jongeren een leuke maar toch ook leerrijke activiteit organiseren. De jongeren nemen het thema ‘stedelijke mobiliteit’ onder de loep en werken met gps in een vreemde omgeving.’

‘Voor het tweede concept analyseren jongeren de lokale verkeers(on)veiligheid en mobiliteit. Het is niet enkel de bedoeling om de knelpunten aan te geven, maar om er ook oplossingen voor te vinden. Het uiteindelijke doel is om jongeren mee inspraak te verlenen in het lokale mobiliteitsbeleid. We hopen dat andere steden ons voorbeeld zullen volgen’, besluit Raf Canters.

Scouts Laetitia Geetbets was de eerste jeugdvereniging die kennismaakte met het stadsspel. De jongeren smaakten het spel meteen. ‘Het is een heel tof en origineel spel in een boeiende stad met een rijke geschiedenis’, vat de 14-jarige Marie Raymaekers bondig samen. ‘Het werken met de gps is het plezantste.’ (LA)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>