route21

weblog over transport en mobiliteit

Exmar vraagt eigen LNG-terminal

Posted by marc on July 27th, 2007

De Belgische gasrederij Exmar heeft bij het havenbestuur van de haven van Zeebrugge een concessieaanvraag ingediend voor de uitbating van een eigen los- en overslaginstallatie voor vloeibaar aardgas. Het gaat om een terminal waar tegelijkertijd twee aardgastankers kunnen worden behandeld. De gasrederij zou niet van plan zijn om opslagtanks te bouwen. België beschikt nu slechts over één los- en overslaginstallatie voor vloeibaar gas.

Op dit ogenblik maakt Exmar gebruik van de LNG-terminal in de voorhaven. Die wordt door Fluxys beheerd en kan één gastanker tegelijk lossen. Exmar wil met de nieuwe installatie een extra aardgasbevoorrading in België verzekeren, bijkomende diversificatie van de aanvoermogelijkheden voor LNG in Europa creëren en de effectieve vrijmaking van de Belgische en Europese aardgasmarkt versterken.

“Deze infrastructuur is perfect complementair met de bestaande aardgasinfrastructuur en versterkt de rol van België als aanvoer- en doorvoercentrum,” aldus een woordvoerder van gastankerrederij. Voor de bouw en de ontwikkeling van de infrastructuur streeft Exmar naar een samenwerking met een aantal partners, zoals Jan De Nul, Praxair, Jacobs Engineering, ERM en Ecolas.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>