route21

weblog over transport en mobiliteit

Eén zesde personenvervoer niet in orde

Posted by marc on July 25th, 2007

Veertien procent van het personenvervoer dat vorig jaar werd gecontroleerd, was niet in orde. Dat is gebleken uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het gaat vooral om fraude met de tachograaf en het niet naleven van de rij- en rusttijden. De Dienst Controle van het Wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer controleerde vorig jaar 3.368 voertuigen.

Er werden volgens de FOD Mobiliteit en vervoer vooral controles uitgevoerd bij het autocarvervoer, dat reizigers bijvoorbeeld van het ene land naar het andere brengt. “Maar onder meer schoolbussen werden eveneens gecontroleerd,” benadrukte een woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ook daar zouden door de controleurs een aantal overtredingen zijn vastgesteld.

De controleurs stelden in totaal 478 inbreuken vast. Dat betekent een overtredingspercentage van 14 procent. Het ging hoofdzakelijk om tachograaffraude. De tachograaf is het toestel dat de rij- en rusttijden registreert. In 37 procent van de overtredingen was er in het voertuig met dat toestel geknoeid. Het niet naleven van de rij- en rusttijden was met 20 procent de tweede belangrijkste inbreuk.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>