route21

weblog over transport en mobiliteit

Pendelfonds steunt elf projecten

Posted by marc on August 31st, 2007

Elf projecten krijgen van Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt ondersteuning uit het Pendelfonds om het woon-werkverkeer duurzamer te doen verlopen. Het Pendelfonds is opgericht om bedrijven en bedrijvengroepen die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren te subsidiëren. Minister Van Brempt trekt voor die elf projecten samen 5,5 miljoen euro uit. Dit geld wordt vrijgemaakt volgens het principe van één euro voor één euro.

De projecten worden voor vier jaar ondersteund. De indieners vertegenwoordigen samen een groep van ongeveer 75.500 werknemers. De projecten richten zich rechtstreeks tot ongeveer 32.000 werknemers. Het gaat om projecten die inspanningen leveren om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren. Het innovatieve karakter van de projecten staat centraal. Het kan gaan om infrastructurele ingrepen, gemeenschappelijk vervoer maar ook om maatregelen die fietsgebruik of carpooling stimuleren.

“De auto heeft een te groot aandeel in het woon-werkverkeer,” aldus Kathleen Van Brempt. “Die modal split moet worden omgebogen. Niet alleen om mobiliteitsredenen, maar ook vanwege het economische en sociale aspect. Om dat te realiseren investeert de overheid de laatste jaren fors in openbaar vervoer en fietsbeleid. Maar om die ambitieuze doelstelling te bereiken, hebben we ook de steun van de bedrijven en sociale partners nodig.”

Met het Pendelfonds heeft de minister naar eigen zeggen nu een instrument om te beantwoorden aan concrete noden van werkgevers en werknemers inzake woon-werkverkeer. “Op termijn moeten dit soort vernieuwende projecten in heel Vlaanderen ingang vinden,” stipt ze aan. Met de start van het Pendelfonds wordt een van de belangrijkste doelstellingen van het pendelplan gerealiseerd.

<>
Het huidige woon-werkverkeer verloopt allesbehalve duurzaam. Momenteel gebeurt 70 procent van alle verplaatsingen tijdens de spitsperiodes met de wagen. Doelstelling van het pendelplan is om dat aandeel tegen 2010 terug te brengen ten voordele van duurzame verplaastingswijzen. “De overheid kan die ambitieuze doelstelling niet alleen halen,” aldus nog de minister. Overheid, bedrijven en sociale partners de handen in elkaar slaan.”

Met het Pendelfonds maakt de minister dit jaar meer dan 8 miljoen euro vrij om het pendelen duurzamer te laten verlopen. Daarvan gaat 5,5 miljoen euro naar de 11 projecten die na de eerste oproep werden geselecteerd. Met dat bedrag draagt de Vlaamse overheid bij tot maximaal de helft van de totaalkost van het project. De looptijd van de projecten is vier jaar.
In 2008 en 2009 voorziet het Pendelfonds telkens 2,7 miljoen euro voor nieuwe projecten.

Bedrijven en bedrijvengroepen konden een subsidie aanvragen als ze op een of andere manier het woon-werkverkeer van hun werknemers duurzamer maken. Dit kan door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van woon-werkverkeer aan te bieden, nieuwe infrastructuur te realiseren of de bedrijfsorganisatie aan te passen. Ook lokale en provinciale overheden en publieke instellingen kunnen subsidie aanvragen indien ze samenwerken met private partners

Op basis van het advies van een begeleidingscommissie besliste Kathleen Van Brempt om elf projecten te subsidiëren. Het gaat om de I-bus Haven van Antwerpen, Mobilevanto- Levanto, het project Snel(weg) voor Drongen I, Baanbrekend Pendelen naar de Gentse Haven-VeGHo, Woonwerkmobiel in Mid-West-Vlaanderen-Vaart, Hart@Mobiel-H. Hartziekenhuis Roeselare-Menen, Genk Industrie Beter Mobiel, Bike to Work-Colruyt, Woonwerk Dienstfiets-K.U.Leuven, Pendelproject Industriegroep Londerzeel en het Fietsproject UZ Leuven.

Meer info over het Pendelfonds is terug te vinden op de website www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>