route21

weblog over transport en mobiliteit

Limburg heeft potentie als logistieke poort

Posted by marc on May 15th, 2007

De logistieke sector wordt in de toekomst heel belangrijk voor de provincie Limburg. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). De provincie moet volgens die studie vanuit het concept van de Extended Gateway worden uitgebouwd als een strategische hinderlandregio van de mainport Antwerpen. Die ontwikkeling moet de volgende tien jaar garant staan voor de creatie van 30.000 nieuwe banen.

Marc Vandeput, de Limburgse gedeputeerde van economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM), benadrukt daarbij dat de provincie als logistieke regio onweerlegbare troeven heeft, zoals zijn centrale ligging, zijn trimodale infrastructuur en de beschikbare ruimte. “Limburg is d” absolute toplocatie voor logistiek en distributie in Europa,” voert hij aan.

Uit de VIL-studie blijkt echter dat er ruimte gecreëerd moet worden voor logistiek. “Het huidige aanbod aan bedrijventerreinen is ontoereikend,” luidt het. “Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt in Limburg ongeveer 9.782 hectare oppervlakte ingenomen door bedrijventerreinen. De in totaal 1.084 hectare die nog resten, zijn onvoldoende. Alleen in de regio’s Genk (154 hectare) en Lommel (225 hectare) is er op dit moment nog voldoende vrije capaciteit die bestemd kan worden voor logistiek.”

Zonder voldoende ruimte kunnen de logistieke ambities niet waar gemaakt worden. De provincie krijgt daarbij echter wel de steun van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, dat zich volgens woordvoerder Jan Blomme al duidelijk bereid verklaard heeft om in belangrijke mate te participeren in de nodige logistieke terreinen in Limburg. Dat geldt ook voor de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

Een aantal infrastructurele knelpunten worden eveneens aangepakt, zoals herinrichting van de verkeerswisselaar te Lummen, de afwerking van de Noord-Zuidverbinding, het onderzoek naar de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 en de omleidingsweg in Meeuwen-Gruitrode. Wat de ontsluiting langs het water betreft, is het Albertkanaal veruit de belangrijkste as in Limburg. Daarnaast zijn de Kempische Kanalen belangrijk.

Ook voor de binnenvaart zijn er een aantal knelpunten. “De Scheepvaart, beheerder van het Albertkanaal en de Kempische Kanalen, heeft een ambitieus plan uitgewerkt om de meeste knelpunten tussen 2007 en 2015 in een gefaseerde aanpak weg te werken,” zegt Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder van De Scheepvaart.

De beschikbare gronden in de logistieke clusters dienen volgens het VIL versneld ontwikkeld te worden. “Vijf logistieke clusters hebben de beste kansen om Limburg als logistieke topregio verder uit te bouwen,” aldus het rapport. “Genk vormt hier de centrale knoop die zowel ondersteuning betekent voor een noord-zuidas die vooral gericht is op vervoer en distributie (Lommel-Tongeren), als een oost-westas die in de eerste plaats focust op industriële logistiek (Lanaken-Ham).

Als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan kunnen ook andere clusters, rond Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren op termijn het koppeloton van kansrijke logistieke clusters vervoegen. “Genk moet verder uitgroeien tot een logistieke poort, in de eerste plaats van de haven van Antwerpen,” aldus Alex Van Breedam, managing director van het VIL. “Deze samenwerking zet het concept van de Extended Gateway Vlaanderen, ontwikkeld door het VIL, daadwerkelijk om in de praktijk.”

“Door de gedeconcentreerde bundeling en clustering als uitgangspunten van de Extended Gateway kan een significante modal shift richting binnenvaart en spoor gerealiseerd worden. Ook het wegvervoer kan door consolidatie efficiënter functioneren,” aldus nog het VIL. “De meer evenwichtige modal split voor de Limburgse goederenstromen zorgt ervoor dat het vervoer in het algemeen milieu-efficiënter wordt.”

Indien er ook een consistent arbeidsbeleid gevoerd wordt, kan volgens het rapport een daadwerkelijke groei in logistieke activiteit worden gerealiseerd. Dit betekent in het meest gunstige scenario 30.000 extra directe arbeidsplaatsen. Afhankelijk van het toegevoegde waardegehalte van de nieuwe logistieke activiteiten, komen daar nog eens 2.800 tot 16.150 indirecte arbeidsplaatsen bij.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>