route21

weblog over transport en mobiliteit

Duits verzet tegen historisch tracé Ijzeren Rijn

Posted by marc on August 22nd, 2007

De heropening van het historisch tracé van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied stuit nu ook op verzet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een meerderheid in de verkeerscommissie van het parlement van de Duitse deelstaat is voorstander van een tracé van de IJzeren Rijn via Roermond en ziet niets in het historisch tracé, dat in Nederland door het nationaal park De Meinweg loopt.

Een politieke meerderheid in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is voorstander van een tracé van de IJzeren Rijn rond de Nederlandse stad Roermond. De route loopt langs de Duitse autosnelweg A52, die bij Roermond aansluit op de N280. Wel zouden er nog een aantal knelpunten rond Weert en Budel worden opgelost. De eindbeslissing ligt bij de Duitse bondsregering, maar verwacht wordt dat die het advies van de deelregering zal volgen.

Bruno Tuybens, de Belgische staatssecretaris voor overheidsbedrijven, zegt dat het standpunt van Noordrijn-Westfalen niet nieuw is, maar wijst erop de België over het tracé historische rechten heeft verworven. Eerder was tegen de heropening al verzet gerezen bij de Nederlandse lokale overheden en bij de Waalse regering. Die vreest immers dat de heropening ten koste zou gaan van de Montzenroute.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>