route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for July, 2007

Transport & Logistics kijkt naar China

Posted by marc on 29th July 2007

Mobiliteit is één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Daarom blijft de bedrijfswereld op zoek naar innovatieve oplossingen rond transport en logistiek. De vakbeurs Transport & Logistics 2007 wil gericht inspelen op die behoefte. De vakbeurs loopt van 25 tot 27 september in Antwerp Expo en heeft multimodaal transport als belangrijkste centrale thema.

De vorige editie van Transport & Logistics trok ruim 7.500 bezoekers. “Transport & Logistics is de grootste beurs in zijn soort in de Benelux,” aldus de Belgian Shippers’ Council, de organisator van het evenement. De deelnemerslijst leest dan ook als een echte who’s who van de sector. Alles samen geven liefst driehonderd bedrijven present. Ze zijn uit alle betrokken marktsegmenten afkomstig.”

“Ondanks de groei kent de sector ook enkele belangrijke uitdagingen,” zegt de organisatie van Belgische multimodale verladers. “Steeds meer bedrijven streven ernaar de gebruikte transportmethodes verder te optimaliseren. Efficiëntie en kostenreductie blijven hier de belangrijkste trefwoorden, al winnen ook mobiliteit en milieuvriendelijkheid steeds duidelijker terrein.”

Transport & Logistics 2007 bouwt het beursprogramma voor een groot stuk op rond multimodaal transport. Nieuw is daarbij dat voor het eerst ook heel wat luchttransportspecialisten op de beurs aanwezig zijn, met onder meer Brussels Airport, SASCargo en Cargo-B Airlines. Met het seminarieprogramma gaat Transport & Logistics
dieper in op de trends en ontwikkelingen in het multimodale verkeer.

Tijdens de ‘Dag van de verlader’ op 26 september gaat Transport & Logistics ook dieper in op het fenomeen China. Aan handel met Chinese partners is doorgaans een complex logistiek verhaal verbonden, dat nog te vaak onderbelicht blijft. OTM stelde een seminarieprogramma samen dat de logistieke aspecten van handel met China uit de doeken doet. Diverse organisaties geven daarbij presentaties over hun concrete ervaringen.

Bezoekers van Transport & Logistics zijn ook welkom op de vakbeurs Supply Chain
Innovations, die gelijktijdig met Transport & Logistics in Antwerp Expo plaatsvindt. Het
gaat om een nieuw initiatief dat zich complementair aan Transport & Logistics opstelt. De
beurs richt zich op de supply chain professional. Ruim honderd standhouders demonstreren er de belangrijkste nieuwigheden uit de sector van supply chain management en supply chain IT.

Voor meer informatie over Transport & Logistics, de exposanten en het seminarprogramma kan men terecht op de website www.transport-logistics.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Autosnelwegen steeds drukker

Posted by marc on 28th July 2007

Op de Vlaamse autosnelwegen is het in 2006 een stuk drukker geworden dan het jaar voordien. Het gaat om de grootste stijging sinds 1999. Dat blijkt uit het de Verkeerstellingen 2006 van de Vlaamse overheid. Eén van de hoofdoorzaken van de toegenomen drukte blijkt het beëindigen van de werken aan de Antwerpse Ring. Bovendien worden de gewestwegen minder gebruikt voor het goederenverkeer.

Het wordt jaar na jaar drukker op de Vlaamse autosnelwegen. Sinds 1995 is er sprake van een gemiddelde groei van 2,2 procent per jaar. In 2006 werden dagelijks 35,3 miljoen voertuigkilometers afgelegd op de Vlaamse snelwegen. Dat is 3,8 procent meer dan het jaar voordien. Toen werden er 34 miljoen wagens geteld. De aangroei heeft volgens de Vlaamse overheid verschillende oorzaken.

Eén van de hoofdoorzaken van de toegenomen drukte blijkt het beëindigen van de werken aan de Antwerpse Ring. Daardoor nam de drukte op de Antwerpse autosnelwegen met liefst 7,5 procent toe. Andere oorzaken zijn de economische groei – ook in de buurlanden – en de tijdelijke daling van de brandstofprijzen. Nadat de drukte op de gewestwegen de voorbije jaren lichtjes daalde, was er in 2006 opnieuw sprake van een lichte stijging met 0,2 procent.

Dat die stijging niet sterker is, komt onder meer doordat mensen meer gebruik maken van het openbaar vervoer en hun voertuig ook rationeler gebruiken. Bovendien worden de gewestwegen minder gebruikt voor het goederenverkeer. Dat verkeer wijkt omwille van de time is money-logica uit naar de autosnelwegen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Exmar vraagt eigen LNG-terminal

Posted by marc on 27th July 2007

De Belgische gasrederij Exmar heeft bij het havenbestuur van de haven van Zeebrugge een concessieaanvraag ingediend voor de uitbating van een eigen los- en overslaginstallatie voor vloeibaar aardgas. Het gaat om een terminal waar tegelijkertijd twee aardgastankers kunnen worden behandeld. De gasrederij zou niet van plan zijn om opslagtanks te bouwen. België beschikt nu slechts over één los- en overslaginstallatie voor vloeibaar gas.

Op dit ogenblik maakt Exmar gebruik van de LNG-terminal in de voorhaven. Die wordt door Fluxys beheerd en kan één gastanker tegelijk lossen. Exmar wil met de nieuwe installatie een extra aardgasbevoorrading in België verzekeren, bijkomende diversificatie van de aanvoermogelijkheden voor LNG in Europa creëren en de effectieve vrijmaking van de Belgische en Europese aardgasmarkt versterken.

“Deze infrastructuur is perfect complementair met de bestaande aardgasinfrastructuur en versterkt de rol van België als aanvoer- en doorvoercentrum,” aldus een woordvoerder van gastankerrederij. Voor de bouw en de ontwikkeling van de infrastructuur streeft Exmar naar een samenwerking met een aantal partners, zoals Jan De Nul, Praxair, Jacobs Engineering, ERM en Ecolas.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Mogelijk oplossing voor Dillen & Le Jeune

Posted by marc on 26th July 2007

Privéspoorwegmaatschappij Dillen & Le Jeune Cargo (DLC) krijgt binnenkort waarschijnlijk de toelating om zelf treinbestuurders op te leiden. De auditeur bij de Raad van State wil een koninklijk besluit laten schorsen waarin een licentie voor een dergelijke opleiding exclusief aan de NMBS werd gegeven. Volgens gedelegeerd bestuurder Ronny Dillen lijdt zijn bedrijf intussen veel schade.

Door een gebrek aan bestuurders kan Dillen & Lejeune Cargo naar eigen zeggen nieuwe lijnen niet opstarten en staan twee locomotieven werkloos op de rails. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar toelating om wekelijks tien treinen te laten rijden over het spoortraject Budel-Weert in Nederland sturen, het eerste deel van de IJzeren Rijn richting Duitsland. Einde 2004 had het bedrijf al aan Nederlandse netbeheerder Prorail daarvoor toelating gevraagd.

Dillen & Le Jeune Cargo was de eerste Belgische particuliere goederenvervoerder op het spoor. Het bedrijf werd in april 2000 opgericht door Ronny Dillen en Jeroen Le Jeune. Het bedrijf mag momenteel treinen rijden in België, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. In oktober 2001 kwam het bedrijf voor 40 procent in handen van het Zwitserse Hupac.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Eén zesde personenvervoer niet in orde

Posted by marc on 25th July 2007

Veertien procent van het personenvervoer dat vorig jaar werd gecontroleerd, was niet in orde. Dat is gebleken uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Het gaat vooral om fraude met de tachograaf en het niet naleven van de rij- en rusttijden. De Dienst Controle van het Wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer controleerde vorig jaar 3.368 voertuigen.

Er werden volgens de FOD Mobiliteit en vervoer vooral controles uitgevoerd bij het autocarvervoer, dat reizigers bijvoorbeeld van het ene land naar het andere brengt. “Maar onder meer schoolbussen werden eveneens gecontroleerd,” benadrukte een woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ook daar zouden door de controleurs een aantal overtredingen zijn vastgesteld.

De controleurs stelden in totaal 478 inbreuken vast. Dat betekent een overtredingspercentage van 14 procent. Het ging hoofdzakelijk om tachograaffraude. De tachograaf is het toestel dat de rij- en rusttijden registreert. In 37 procent van de overtredingen was er in het voertuig met dat toestel geknoeid. Het niet naleven van de rij- en rusttijden was met 20 procent de tweede belangrijkste inbreuk.

Posted in Uncategorized | No Comments »

MIVB wil combinatie bus-metro

Posted by marc on 24th July 2007

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn moet in Brussel aansluiten op de metro. Dat zegt Alain Flausch, topman van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel (MIVB). Flausch vindt het niet opportuun dat de twee maatschappijen op een aantal routes parallelle diensten organiseren. Dat is volgens hem geldverspilling en een onnodige belasting van het milieu.

Daarnaast stelt Flausch dat een combinatie bus-metro sneller werkt, want op vele trajecten rijden bussen zich vast in het drukke Brusselse stadsverkeer. Er moeten dan ook plekken aan de rand van de stad komen waar passagiers van de bussen kunnen overstappen op een metro. De MIVB-topman is dan ook voorstander van een coördinator die het openbaar vervoer in Brussel moet optimaliseren.

Zopas werd bekend gemaakt dat in de Brusselse metrostations en -stellen jaarlijks een 800-tal incidenten van verbaal of fysiek geweld plaats. Het gaat dan zowel om geweld tegen MIVB-personeel als tegen reizigers. Het zijn alleen meldingen die bij de MIVB zelf binnenkomen. De Brusselse vervoersmaatschappij installeert daarvoor tachtig praatpalen. Daar kunnen reizigers onder meer dergelijke incidenten melden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Verkeer op Zeekanaal blijft stijgen

Posted by marc on 23rd July 2007

Op het Zeekanaal Brussel-Schelde was de scheepvaart vorig jaar goed voor een trafiek van 10.063.498 ton. Dat is een stijging van 0,96 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de vennootschap Waterwegen en Zeekanaal. Daarbij wordt nog eens opgemerkt dat de scheepvaart relatief goedkoop, energiezuinig, veilig en milieuvriendelijk is.

De stijging van het scheepvaartverkeer op het Zeekanaal Brussel-Schelde haalt volgens Albert Absillis, voorzitter van de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal, heel wat vrachtwagens van de weg. De tweede Scheldebrug tussen Bornem en Temse moet bovendien de verkeersproblemen langs de N16 oplossen. De nieuwe brug wordt gebouwd opwaarts de bestaande brug.

Het verkeer zal via die brug over twee rijvakken van Temse naar Bornem rijden. In de lente van 2009 zal die nieuwe brug klaar zijn. Voor het bedrijf Belgomine werd al een nieuwe kaaimuur gebouwd, afwaarts de bestaande brug, verder weg uit het centrum van Temse. En voor de Koninklijke Temse Watersportvereniging werd een nieuwe jachthaven gebouwd aan De Zaat.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hillebrand neemt Trans Ocean over

Posted by marc on 22nd July 2007

De logistieke groep Hillebrand neemt zijn Britse sectorgenoot Trans Ocean Distribution over. Hillebrand is sinds eind vorig jaar voor 40 procent in de handen van de Belgische investeringsgroep Cobepa. Hillebrand is gespecialiseerd in logistieke diensten aan de dranksector. Trans Ocean is actief in het wijntransport. Door de overname van Trans Ocean ziet Hillebrand zijn omzet stijgen tot 650 miljoen euro.

Trans Ocean focust op het transport van wijn in zogenaamde flexitanks. Dat zijn grote zakken in polyethyleen met een capaciteit van 24.000 liter. Dankzij de overname stijgt de omzet van Hillebrand tot 650 miljoen euro. Vorig jaar realiseerde de groep een omzet van 500 miljoen. Het aantal werknemers klimt van 900 naar 1.200.

De Belgische investeringsgroep Cobepa is de grootste aandeelhouder van Hillebrand. De Japanse transportgroep MOL (30 procent) en het management (30 procent) bezitten de rest van de aandelen van de logistieke groep. De investering in Hillebrand is de derde grootste investering van de Belgische private-equitygroep, na deelnames aan Carglass en de Waalse kalkgroep Carmeuse.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Aviapartner catert voor Jet Airways

Posted by marc on 21st July 2007

Aviapartner gaat de volgende drie jaar op Brussels Airport cateringdiensten leveren aan de Indische luchtvaartmaatschappij Jet Airways. Aviapartner zal het volledige cateringaanbod voorzien voor first class, businessclass en economy op de lijn Mumbai-Brussel-Newark en voor de business- en economy-passagiers op de verbinding Delhi-Brussel-Toronto. Door het contract ziet de cateringafdeling van Aviapartner zijn activiteiten met een kwart stijgen.

“Jet Airways start in augustus met een indrukwekkend programma en heeft grote uitbreidingsplannen voor de toekomst,” aldus Chris De Meirsman, algemeen manager catering bij Aviapartner. “Dit nieuwe contract betekent al een groei van 25 procent voor onze Brusselse cateringafdeling.” De overeenkomst creëert een vijftigtal jobs. Het gaat onder meer om koks, keukenhulpen, chauffeurs en bedienden.

Jet Airways maakt vanaf augustus van de luchthaven in Zaventem zijn Europese hub. Op termijn wil de maatschappij via Zaventem dagelijks tien retourvluchten hebben tussen enerzijds India en anderzijds de Verenigde Staten en Canada anderzijds. Aviapartner Catering Brussel produceert gemiddeld achtduizend maaltijden per dag. Die worden geleverd aan dertig luchtvaartmaatschappijen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Goede jaarhelft voor Antwerpse haven

Posted by marc on 20th July 2007

In de eerste jaarhelft zijn in de haven van Antwerpen ruim 89 miljoen ton goederen behandeld. Dat is 6,7 procent meer dan een jaar eerder. De containertrafiek nam toe met 14,6 procent tot ruim 4 miljoen TEU (twintigvoetcontainers). Dat komt vooral door de toegenomen capaciteit na de ingebruikname van het Deurganckdok. Er werden in het Deurganckdok dubbel zoveel containers behandeld als in dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast hebben de stakingsmoeilijkheden en de congestieproblemen in de haven van Rotterdam gezorgd voor extra trafiek naar Antwerpen. Voor het roro-verkeer werd een toename met 16,5 procent genoteerd. Met een totale overslag van 16.487.457 ton en 741.255 TEU tekende de maand maart tijdens de eerste helft van dit jaar voor een absoluut recordcijfer.

De containertrafiek groeit erg sterk. In ton klimt het aantal behandelde containers met 15,2 procent tot 46.583.376 ton. Uitgedrukt in TEU betekent dat een groei van 14,6 procent tot 4.017.157 TEU. In het Deurganckdok verdubbelde de behandelingsactiviteit. Met een trafiek van 9.760.377 ton laat de behandeling van conventioneel stukgoed opnieuw een groei van 7,6 procent optekenen. De groei ligt volledig aan de aanvoerzijde.

De behandeling van staal maakt een spectaculaire sprong vooruit van 17,6 procent. Vooral de aanvoer van staal uit China en India ligt aan de basis van deze groei. De import van staal uit beide landen stijgt met 1.173.000 ton ten opzichte van vorig jaar. De behandeling van fruit kent een lichte achteruitgang van 1,9 procent. De suikertrafiek kent een teruggang van 98 procent door de stopzetting van de Europese restitutiepolitiek.

Voor het roro-verkeer noteert de Antwerpse haven een sterke toename van 16,5 procent. De behandeling van auto’s stijgt met 6,3 procent. Die toename is in hoofdzaak toe te schrijven aan een stijging van de import van Mazda’s uit Japan en een verhoging van de export van tweedehandswagens naar West-Afrika. De behandeling van massagoed is in het eerste helft van dit jaar gedaald met 4,8 procent.

De behandeling van vloeibaar massagoed bleef nagenoeg stabiel, terwijl het droge massagoed een daling optekent van 10,6 procent. De chemicaliën daarentegen laten een groei van 24,7 procent optekenen. Antwerpen versterkt ook zijn positie als distributiehub voor chemische producten. Het aantal zeeschepen steeg met 4,8 procent tot 8.171 exemplaren. De bruto tonnenmaat steeg met 8 procent tot 140.997.542 ton.

Posted in Uncategorized | No Comments »