route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for August, 2007

Pendelfonds steunt elf projecten

Posted by marc on 31st August 2007

Elf projecten krijgen van Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt ondersteuning uit het Pendelfonds om het woon-werkverkeer duurzamer te doen verlopen. Het Pendelfonds is opgericht om bedrijven en bedrijvengroepen die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren te subsidiëren. Minister Van Brempt trekt voor die elf projecten samen 5,5 miljoen euro uit. Dit geld wordt vrijgemaakt volgens het principe van één euro voor één euro.

De projecten worden voor vier jaar ondersteund. De indieners vertegenwoordigen samen een groep van ongeveer 75.500 werknemers. De projecten richten zich rechtstreeks tot ongeveer 32.000 werknemers. Het gaat om projecten die inspanningen leveren om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren. Het innovatieve karakter van de projecten staat centraal. Het kan gaan om infrastructurele ingrepen, gemeenschappelijk vervoer maar ook om maatregelen die fietsgebruik of carpooling stimuleren.

“De auto heeft een te groot aandeel in het woon-werkverkeer,” aldus Kathleen Van Brempt. “Die modal split moet worden omgebogen. Niet alleen om mobiliteitsredenen, maar ook vanwege het economische en sociale aspect. Om dat te realiseren investeert de overheid de laatste jaren fors in openbaar vervoer en fietsbeleid. Maar om die ambitieuze doelstelling te bereiken, hebben we ook de steun van de bedrijven en sociale partners nodig.”

Met het Pendelfonds heeft de minister naar eigen zeggen nu een instrument om te beantwoorden aan concrete noden van werkgevers en werknemers inzake woon-werkverkeer. “Op termijn moeten dit soort vernieuwende projecten in heel Vlaanderen ingang vinden,” stipt ze aan. Met de start van het Pendelfonds wordt een van de belangrijkste doelstellingen van het pendelplan gerealiseerd.

<>
Het huidige woon-werkverkeer verloopt allesbehalve duurzaam. Momenteel gebeurt 70 procent van alle verplaatsingen tijdens de spitsperiodes met de wagen. Doelstelling van het pendelplan is om dat aandeel tegen 2010 terug te brengen ten voordele van duurzame verplaastingswijzen. “De overheid kan die ambitieuze doelstelling niet alleen halen,” aldus nog de minister. Overheid, bedrijven en sociale partners de handen in elkaar slaan.”

Met het Pendelfonds maakt de minister dit jaar meer dan 8 miljoen euro vrij om het pendelen duurzamer te laten verlopen. Daarvan gaat 5,5 miljoen euro naar de 11 projecten die na de eerste oproep werden geselecteerd. Met dat bedrag draagt de Vlaamse overheid bij tot maximaal de helft van de totaalkost van het project. De looptijd van de projecten is vier jaar.
In 2008 en 2009 voorziet het Pendelfonds telkens 2,7 miljoen euro voor nieuwe projecten.

Bedrijven en bedrijvengroepen konden een subsidie aanvragen als ze op een of andere manier het woon-werkverkeer van hun werknemers duurzamer maken. Dit kan door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van woon-werkverkeer aan te bieden, nieuwe infrastructuur te realiseren of de bedrijfsorganisatie aan te passen. Ook lokale en provinciale overheden en publieke instellingen kunnen subsidie aanvragen indien ze samenwerken met private partners

Op basis van het advies van een begeleidingscommissie besliste Kathleen Van Brempt om elf projecten te subsidiëren. Het gaat om de I-bus Haven van Antwerpen, Mobilevanto- Levanto, het project Snel(weg) voor Drongen I, Baanbrekend Pendelen naar de Gentse Haven-VeGHo, Woonwerkmobiel in Mid-West-Vlaanderen-Vaart, Hart@Mobiel-H. Hartziekenhuis Roeselare-Menen, Genk Industrie Beter Mobiel, Bike to Work-Colruyt, Woonwerk Dienstfiets-K.U.Leuven, Pendelproject Industriegroep Londerzeel en het Fietsproject UZ Leuven.

Meer info over het Pendelfonds is terug te vinden op de website www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vrachtvervoer verschuift naar late voormiddag

Posted by marc on 30th August 2007

Samen met de logistieke sector wil Vlaams minister-president Kris Peeters een aantal proefprojecten opstarten om zo het vrachtvervoer binnen de bestaande openingstijden van zeehaventerminals en het hinterland meer en beter te spreiden. Volgens Peeters is een verruiming van de openingstijden niet de beste oplossing, maar moet het vrachtvervoer van de ochtendspits verschuiven naar de late ochtend.

Het voorstel van Peeters is gebaseerd op de conclusies van de studie ‘Optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals’. Volgens de minister-president kan de maatregel ook kostenbesparend werken voor de bedrijven. Omdat hun vrachtwagens niet langer stilstaan zou dat immers een belangrijke brandstofbesparing opleveren. Op dit ogenblik wordt de studie aan de praktijk getoetst bij Bekaert en Volvo Logistics.

Een verschuiving van het vrachtverkeer van de ochtendspits naar de latere ochtend en de middag zou effectiever zijn en een oplossing bieden voor de hele logistieke keten, zowel haventerminals als het hinterland. Het voorstel komt er na een analyse van vijf soorten van import- en exportcontainertransporten van en naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Daarbij werden de kosten berekend van het tijdverlies door de ochtendfiles, en vergeleken met de transportkosten in de late voormiddag en in de late avonduren, na de avondspits.

Containertransport in de late voormiddag kwam daarbij als beste optie uit de bus. Minister-president Peeters zegt er zich van bewust te zijn dat het just in time-principe van toelevering van groot belang is voor de betrokken bedrijven en bepalend is voor hun productie- en bedrijfsorganisatie. Maar ook de werkregelingen in de havens, de overslagdepots en bij de douane moeten volgens hem onderzocht worden om wachttijden te vermijden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Financiering Diabolo-project is rond

Posted by marc on 29th August 2007

De Belgische spoornetbeheerder Infrabel heeft na twee jaar de private financiering van de Diabolo-spoorlijn rondgekregen. Dankzij Diabolo kunnen treinreizigers uit Antwerpen en Mechelen zonder overstap de luchthaven van Zaventem bereiken. Infrabel weigerde de identiteit van de financiers bekend te maken, maar daarbij circuleren wel de namen van de Duitse HSH Nordbank en het Australisch-Amerikaanse Bobock&Brown.

Diabolo is het grootste PPS-project in België Het tracé tussen de E19-autosnelweg en het ondergrondse treinstation Brussel Nationaal Luchthaven kost ruim 280 miljoen euro. Dat komt neer op meer dan de helft van het budget van 508 miljoen euro dat dient voor de spoorontsluiting van de nationale luchthaven. De investeerders zouden de Diabolo-lijn 30 tot 35 jaar mogen uitbaten.

Door de financiering van de Diabolo via PPS te laten verlopen, was de overheid verlost van de financiële risico’s van budgetoverschrijdingen die bijna alle voorgaande grote infrastructuurprojecten hadden geteisterd. Een ander voordeel van PPS was dat de ontsluiting van de nationale luchthaven via het spoor versneld kon worden. De lijn zou nu in 2012 in plaats van in 2014 in gebruik genomen kunnen worden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

De Lijn zit op recordkoers

Posted by marc on 28th August 2007

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 238 miljoen reizigers vervoerd. Dat is 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan dit tempo zal De Lijn een jaarrecord halen van 470 miljoen reizigers. De Lijn had eind juni 385.629 abonnees. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. Zij zorgen voor 78,4 procent van de ritten.

De stijging van het aantal reizigers wordt vooral getrokken door Vlaams-Brabant. Daar steeg het aantal reizigers met 7,6 procent tot bijna 43 miljoen, dankzij het verbeterde aanbod naar de luchthaven, de goede prestaties van de lijnen van en naar Brussel en in de regio Leuven. De populairste provincie blijft echter Antwerpen. Daar vervoerde De Lijn bijna 92 miljoen mensen in het eerste semester. Dat is een groei van 3 procent.

Ook de andere provincies blijven onder de gemiddelde groei. In Oost-Vlaanderen werden zowat 49 miljoen reizigers vervoerd en in Limburg ongeveer 23 miljoen. Voor beide provincies betekent dat een stijging met 3,5 procent. De kleinste groei is gesitueerde in de provindie West-Vlaanderen. Daar werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 31 miljoen reizigers vervoerd. Dat is een stijging met 2,3 procent.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Problemen Charleroi van de baan

Posted by marc on 27th August 2007

De vakbondsafgevaardigden van het veiligheidspersoneel van de luchthaven van Charleroi hebben met de Waalse ministers voor transport en voor binnenlandse aangelegenheden en ambtenarenzaken een akkoord van sociale vrede ondertekend. Daarin wordt gesteld dat bij een conflict eerst alle mogelijke overlegpistes zullen worden uitgeput vooraleer er acties worden ondernomen.

De vakbonden stelden ook dat er bij het vastlopen van de gesprekken niet onmiddellijk zal gestaakt worden en dat de gebruikers minimum 48 uur vooraf verwittigd zullen worden. Ook de vliegtuigen moeten naar een andere luchthaven kunnen vertrekken. Volgens Waals minister van transport André Antoine moet het akkoord ervoor zorgen dat Ryanair zijn geplande ontwikkelingen doorvoert en dat het aantal passagiers op de luchthaven kan groeien.

Met het akkoord is het conflict tussen Ryanair en Brussels South Charleroi Airport definitief van de baan. Beide partijen hadden eerder al een onderlinge regeling getroffen, waarbij Ryanair zei zich te kunnen vinden in een noodplan dat door de luchthavendirectie werd voorgelegd en het weer mogelijk te zullen maken om na 12 november vluchten te kunnen boeken.

Ryanair ziet ook af van een schadevergoeding voor de staking van 15 juni, waardoor meer dan 22.000 reizigers in de kou bleven staan. Ryanair had een schadeloosstelling van € 1 miljoen geëist, maar de maatschappij zegt nu dat het haar niet te doen was om een schadevergoeding, maar wel om het welzijn van de passagiers. (MH)

Posted in Uncategorized | No Comments »

BAC mikt op nieuwe maatschappijen

Posted by marc on 26th August 2007

Luchthavenbeheerder Brussels Airport Company (BAC) gaat Brucargo uitbouwen en nieuwe luchtvaartmaatschappijen aantrekken. Daarmee is een investering gemoeid van 200 miljoen euro. De verhuizing van het Europese knooppunt van DHL naar Leipzig in april volgend jaar kost de luchthaven immers de helft van zijn totale goederenvolume. Nieuwe maatschappijen en extra trafieken moeten die leemte opvullen.

De vrachtluchthaven Brucargo krijgt een extra oppervlakte van 120.000 vierkante meter. De eerste fase daarvan zal volgend jaar al operationeel zijn. Andere terreinen worden gerenoveerd en opnieuw ingericht. Door het project stijgt de benutbare ruimte voor afhandeling met 10 procent en die voor de expediteurs- en logistieke zone met 30 procent. Vracht vertegenwoordigt minder dan 10 procent van de omzet van Brussels Airport Company.

Volgens BAC willen logistieke bedrijven af van lange concessiecontracten en verkiezen ze te huren. De luchthavenuitbater wil niet alleen gebouwen ter beschikking stellen, maar ook toegevoegde waarde leveren door het aanbieden van beveiliging, extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens en vooral van een verbeterde toegangsinfrastructuur. BAC verwacht dat dit jaar ongeveer 730.000 ton vracht aan- en afgevoerd wordt op de nationale luchthaven.

Zaventem staat daarmee op een zesde plaats in Europa, achter Frankfurt, Parijs CDG, Amsterdam, Londen Heathrow en Luxemburg.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Beslissing over budgetpier Zaventem op komst

Posted by marc on 25th August 2007

Wellicht zal volgend jaar op Brussels Airport kunnen begonnen worden met de bouw van een afzonderlijke pier voor budgetvliegers zoals easyJet en SkyEurope. Dat heeft Jos Stroobants, directeur operaties van Brussels Airport Company (BAC), bevestigd. Dit najaar krijgt het directiecomité een concreet dossier over de investeringskosten en de constructie van die pier voorgelegd.

Als het comité dat dossier goedkeurt, kan de bouw beginnen volgend jaar van start gaan. De pier zou dan in 2009 operationeel kunnen zijn. De plannen voor een aparte pier voor budgetvliegers werden in februari bekend gemaakt. Wilfried Van Assche, gedelegeerd bestuurder van BAC, zei toen van oordeel te zijn dat de luchthaven meer aan productdifferentiatie moet doen.

De vraag naar een pier voor budgetvliegers is volgens BAC bijzonder groot. Niet alleen lagekostenmaatschappijen zijn volgens de luchthaven geïnteresseerd in een dergelijk project, maar ook chartermaatschappijen en Brussels Airlines, dat eveneens een budgetproduct aanbiedt. De hoog de investeringskosten voor de pier kunnen oplopen, is nog niet bekend. Over de investeringskosten konden nog geen details worden gegeven.

Brussels Airport Company (BAC) vraagt de nieuwe regering minstens 18.000 nachtvluchten per jaar toe te laten op Zaventem. Een strengere limiet legt volgens de directie een hypotheek op de ontwikkeling van de nationale luchthaven. Vandaag zit BAC tegen zijn wettelijke plafond van 25.000 nachtvluchten per jaar. Na de verhuizing van DHL volgend jaar in april, daalt dat plafond tot ongeveer 15.000 op jaarbasis.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe contracten voor Aviapartner

Posted by marc on 24th August 2007

Het afhandelingsbedrijf Aviapartner heeft een netwerkovereenkomst ondertekend met Vueling Airlines voor alle bestemmingen waar de twee netwerken overeenstemmen. Concreet gaat het om Milaan, Rome, Venetië, Brussel en Amsterdam. Aviapartner verzorgt op dit ogenblik al de afhandeling van vluchten van Vueling Airlines in Milaan, Rome en Venetië. Met het nieuwe contract komen daar nu Brussel en Amsterdam bij.

In de praktijk betekent dat twee dagelijkse vluchten in Brussel. Tegen volgende winter zou dat uitgebreid moeten worden tot vier dagelijkse vluchten. Daarnaast gaat het ook om zeven dagelijkse vluchten in Amsterdam. Het contract werd afgesloten voor een periode van drie jaar. Met het contract is voor die periode een globale omzet van ongeveer 20 miljoen euro. gemoeid.

Aviapartner heeft daarnaast South African Airways toegevoegd aan zijn klantenportefeuille op de luchthaven van München voor de verstrekking van grondafhandelingsdiensten. Het contract heeft betrekking op de nieuwe vliegroute München-Johannesburg. Voor Aviapartner Duitsland betekent dit contract de eerste samenwerking met een langeafstandsmaatschappij die lijnvluchten uitvoert met grote toestellen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Ryanair schort boekingen Charleroi op

Posted by marc on 23rd August 2007

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft bekend gemaakt de boekingen voor vluchten vanop Brussel South Charleroi Airport (BSCA) vanaf 12 november te zullen opschorten. Ryanair eist dat er eerst een oplossing komt voor de problemen die in juni tot een staking op de Waalse luchthaven hebben geleid. Door die staking werden de vluchten van meer dan 22.500 passagiers geannuleerd.

Ryanair zegt alleen nog vanop Charleroi te zullen vliegen indien de maatschappij de garantie krijgt dat een eventuele staking de luchthaven niet meer kan lam leggen. Ryanair eist dat er een noodplan voorhanden zal zijn. De vakbonden hebben woedend gereageerd op de houding van de Ierse maatschappij. Er wordt daarbij opgemerkt dat Ryanair de heerschappij wil over de luchthaven.

Jetairfly, de luchtvaartmaatschappij van Jetair, heeft inmiddels gezegd bereid te zijn de plaats van Ryanair op de luchthaven Brussels South Charleroi Airport (BSCA) in te nemen. Jetairfly vliegt vanuit Zaventem naar veel bestemmingen die ook Ryanair aanbiedt. Brussels Airlines heeft inmiddels aangekondigd vanaf 12 november, de mogelijke vertrekdatum van Ryanair, 150.000 tickets aan te zullen bieden tegen extra lage prijzen.

Er moeten volgens de vakbonden voor Charleroi voldoende verschillende luchtvaartmaatschappijen gevonden worden, zodat Ryanair onmogelijk nog druk kan uitoefenen. Ryanair vertegenwoordigt op dit ogenblik 80 procent van de vliegbewegingen op de luchthaven van Charleroi.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Duits verzet tegen historisch tracé Ijzeren Rijn

Posted by marc on 22nd August 2007

De heropening van het historisch tracé van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied stuit nu ook op verzet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Een meerderheid in de verkeerscommissie van het parlement van de Duitse deelstaat is voorstander van een tracé van de IJzeren Rijn via Roermond en ziet niets in het historisch tracé, dat in Nederland door het nationaal park De Meinweg loopt.

Een politieke meerderheid in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is voorstander van een tracé van de IJzeren Rijn rond de Nederlandse stad Roermond. De route loopt langs de Duitse autosnelweg A52, die bij Roermond aansluit op de N280. Wel zouden er nog een aantal knelpunten rond Weert en Budel worden opgelost. De eindbeslissing ligt bij de Duitse bondsregering, maar verwacht wordt dat die het advies van de deelregering zal volgen.

Bruno Tuybens, de Belgische staatssecretaris voor overheidsbedrijven, zegt dat het standpunt van Noordrijn-Westfalen niet nieuw is, maar wijst erop de België over het tracé historische rechten heeft verworven. Eerder was tegen de heropening al verzet gerezen bij de Nederlandse lokale overheden en bij de Waalse regering. Die vreest immers dat de heropening ten koste zou gaan van de Montzenroute.

Posted in Uncategorized | No Comments »