route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for September, 2007

VIL ontwikkelt telecomatica-profiel voor transportsector

Posted by marc on 30th September 2007

De concurrentiedruk dwingt wegtransporteurs tot optimalisatie van de processen en het drukken van de operationele kosten. ICT-ondersteuning kan volgens het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. Toch wordt de invloed van ICT op de competitieve positie van de onderneming volgens het VIL slechts door een minderheid van transportbedrijven erkend. De organisatie stelt dat de uitdaging er dan ook in bestaat om de ICT-investering te vertalen naar een opportuniteit voor de bedrijfsvoering en de klantenservice, veeleer dan het louter en alleen te beschouwen als een kost.

“Transport over land is een sector met een sterke concurrentiedruk, mede door de concurrentie uit Oost-Europa, de stijgende kosten en de zwakke onderhandelingspositie van de transporteur of vervoerder,” aldus het VIL. “De grote uitdaging bestaat erin om enerzijds de kosten te minimaliseren en anderzijds een sterkere klantenbinding uit te bouwen om zo een betere concurrentiepositie te bekomen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij een oplossing bieden. De lage winstmarges in de sector weerhouden de transporteur echter vaak om in innovatieve en dure systemen te investeren.”

De toepassingsgebieden van informatica in de transportsector situeren zich volgens het VIL op vier domeinen. Het gaat daarbij om algemeen management, klantenmanagement, vrachtmanagement en vlootmanagement. “Uit een onderzoek blijkt dat het backoffice – zoals ordermanagement, facturatie en boekhouding – het sterkst geïnformatiseerd is,” aldus het VIL. “Meestal doet men hier een beroep op basistools, zoals Word, Access of Excel. Een kwart van de transporteurs heeft een gespecialiseerde applicatie.”

Managementinformatie en kosten per rit worden volgens de onderzoekers minder vaak bijgehouden en moeten meestal (gedeeltelijk) handmatig berekend worden. “Klantenmanagement beperkt zich bij de meeste bedrijven tot de basis, met ad hoc communicatie via conventionele kanalen, zoals fax, telefoon en e-mail,” wordt er opgemerkt. “Slechts een kwart van de bedrijven gaat een strategische relatie aan met belangrijke klanten. Opvallend is dat het vracht- en vlootmanagement, twee kerndomeinen van transportbedrijven, op het vlak van ICT stiefmoederlijk behandeld worden. Slechts een kwart investeerde in deze domeinen tot nu toe in telematica-ondersteuning.”

De vele kleine Vlaamse transporteurs staan volgens het VIL op ICT-vlak helemaal nog niet ver. “Toch is de Vlaamse wegtransporteur doorgaans tevreden met de huidige ICT-ondersteuning en maakt hij geen grote plannen voor bijkomende investeringen,” wordt er opgemerkt. “De vastgestelde investeringsgraad in ICT neemt in grote lijnen toe met de omvang van het bedrijf, alsook met de mate waarin de informatiebijdrage belangrijker wordt in de dienstverlening en het bedrijf dus een hoger logistiek profiel heeft. Toch zijn er ook grote transportbedrijven waar niet of nauwelijks is geïnformatiseerd.”

Door te investeren in ICT kunnen processen volgens het VIL nochtans geoptimaliseerd worden en kunnen operationele kosten worden gedrukt. “Zo kan de transporteur een betere service bieden aan de verlader,” wordt er opgemerkt. “ICT-investeringen vertegenwoordigen weliswaar een kost, maar bieden transporteurs tevens een opportuniteit voor een meer competitieve bedrijfsvoering. Niet elk transportbedrijf heeft evenwel nood aan dezelfde ICT-ondersteuning. Afhankelijk van de vlootgrootte en de aangeboden logistieke diensten – focus op goederenstromen, goederen of toegevoegde waarde – is een ander ICT-profiel aangewezen.”

Het VIL ontwikkelde daarom, in samenspraak met de transportorganisaties SAV en Febetra en de verladersorganisatie OTM een ideaal ICT-profiel voor de wegtransporteur, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de bedrijfsgrootte en de aard van de activiteiten.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Recordzomer voor Brussels Airport

Posted by marc on 29th September 2007

Brussels Airport heeft de drukste maanden juli en augustus ooit achter de rug. Tijdens de twee maanden maakten 3,7 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven. Dat is een stijging met 7 procent tegenover de zomer van vorig jaar. Luchthaven-topman Wilfried van Assche wijt de groei onder meer aan het grotere aanbod goedkopere vluchten en nieuwe bestemmingen die vanuit Brussel worden aangevlogen.

Ook de bezettingsgraad kende tijdens de twee zomermaanden een groei. Brussels Airport totaliseerde tijdens die periode 87 passagiers per vlucht, tegenover 84 passagiers vorig jaar. Het aantal vluchtbewegingen nam toe met 3,6 procent. Het vrachtvervoer steeg tijdens de eerste acht maanden van dit jaar eveneens met 7 procent tot 495.000 ton. Brussels Airport verwacht ook goede cijfers de rest van het jaar, ook al omdat er weer nieuwe bestemmingen bijkomen.

Dat is onder meer het geval met Jet Airways, dat van Brussels Airport zijn Europees knooppunt wil maken, maar België in India ook wil promoten als een ideale vakantiebestemming. Dat ambitieuze toekomstplan van Jet Airways moet Brussels Airport jaarlijks één miljoen extra reizigers opleveren en moet ook duizend directe en tweeduizend indirecte jobs creëren.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Wallonië wil geen vrachtwagens op zondag

Posted by marc on 28th September 2007

Waals minister van transport André Antoine wil dat er op zondag geen vrachtwagens meer op de weg rijden. Dat heeft hij gezegd tijdens een Waalse Staten-Generaal over verkeersveiligheid. Antoine baseert zich voor zijn voorstel op statistieken uit Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, die al een dergelijke maatregel hebben ingevoerd. Uit die cijfers zou blijken dat er in die landen minder ongevallen gebeuren dan in België.

Door het rijverbod in de buurlanden ontstaat er op zondag aan de Belgische zijde van de grens chaos. De autoparkings zitten overvol met wachtende trucks, zodat heel wat vrachtwagenchauffeurs hun voertuig op de pechstrook parkeren. “Op een gegeven moment staat daar een rij vrachtwagens van vier tot vijf kilometer lang,” aldus het kabinet van de minister. “Dat zorgt voor veiligheidsproblemen.”

Volgens de Vlaamse Automobilistenbond grijpt Antoine daarvoor echter naar de verkeerde maatregel. “Die ophoping van vrachtwagens aan de grens is een infrastructureel probleem,” wordt er opgemerkt. “Dat heeft niets met mobiliteit te maken, maar met een tekort aan vrachtwagenparkings. Dat is zeker het geval langs de E411 richting Luxemburg.” Wel ziet de VAB eventueel een rijverbod zitten op bepaalde momenten op specifieke trajecten, zoals tijdens de zomervakantie richting kust, zitten.

De Unie van Professionele Transporteurs reageert alvast verrast op het voorstel. De beroepsfederatie vraagt zich af of de impact van de maatregel al bestudeerd is en heeft vragen bij de gevolgen van dergelijk initiatief op de mobiliteit. Volgens UPT zal dit voor meer verkeer op de zes andere dagen zorgen. De organisatie vindt het ook vreemd dat Antoine zich uitspreekt over een federale materie.

Posted in Uncategorized | No Comments »

De Lijn wil gezinsvriendelijker werken

Posted by marc on 27th September 2007

De Lijn gaat onderzoeken of het mogelijk is om de werkregelingen gezinsvriendelijker te maken. Dat zegt Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn. Een herziening zou onder meer kunnen leiden tot aanpassingen aan de dienstroosters en meer deeltijdse banen. Daarover zijn tussen de vakbonden en de directie al een aantal afspraken gemaakt. Een enquête moet duidelijk worden wat het personeel verwacht.

Ingrid Lieten, directeur-generaal van De Lijn, stelt dat de vervoersmaatschappij een afspiegeling moet zijn van de samenleving. “In de centrale directie is dat al aardig gelukt,” voert ze aan. “Maar de regionale directies blijven voorlopig in mannenhanden. Ook in de technische diensten zijn vrouwen zeldzaam. Deze afdelingen tellen amper 12 vrouwen, tegen 885 mannen. Bij de bedienden ligt zijn er dan weer 34,1 procent vrouwen.

De Lijn telt in totaal 1.350 vrouwelijke medewerkers. Dat is 17,2 procent van het totale personeelsbestand. Maar de vervoersmaatschappij wil op korte termijn naar 21 procent vrouwelijke personeelsleden. Ook komt er meer aandacht voor de praktische problemen, zoals toiletten, waarmee vrouwelijke tram- en busbestuurders te maken krijgen. Ingrid Lieten stelt verder dat het aantrekken allochtonen moeilijker blijkt dan vooraf gehoopt was.

Toch is het aantal werknemers van vreemde origine verdubbeld vergeleken met vorig jaar. De Lijn zoekt nu onder meer via het Jobkanaal van de Kamer van Koophandel en migrantenorganisaties naar allochtonen. Er komt ook een wervingscampagne om meer vrouwen en allochtonen aan te trekken.

Posted in Uncategorized | No Comments »

CMB plaatst megaorder bulkschepen

Posted by marc on 26th September 2007

De Belgische scheepvaartgroep CMB heeft in één keer elf schepen besteld. Met de bestelling van één middelgroot bulkschip en tien kleine bulkschepen is de Belgische scheepvaartgroep CMB toe aan zijn grootste vlootuitbreiding in dertig jaar tijd. Met de bestelling is een investering van 410 miljoen dollar gemoeid. CMB neemt de helft van de investering voor zich. De rest wordt gedragen door Drylog.

De Belgische scheepvaartgroep verwacht dat de tien kleine bulkschepen tussen september 2009 en december 2010 in gebruik genomen kunnen worden. De kostprijs bedraagt 360 miljoen dollar. De middelgrote carrier, met een kostprijs van 50 miljoen dollar moet al in juni 2009 ingezet kunnen worden. CMB bestelde de kleinere schepen bij het Koreaanse Samjin Corporation. De middelgrote wordt gebouwd op de Chinese Dalian-scheepswerf.

<>
Volgens CMB-directeur Ludwig Criel is de vraag naar kleine bulkschepen in het jongste jaar enorm gestegen. Die vraag komt vooral uit China, waar de schepen ingezet worden om ertsen en cokes te vervoeren naar kleinere Chinese havens. Maar de wereldwijde vloot van kleinere bulkschepen is sterk verouderd. Op de scheepswerven is er nog ruimte voor de bouw van deze kleinere bulkschepen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brusselse haven lonkt naar Sint-Petersburg

Posted by marc on 25th September 2007

De Brusselse staatssecretaris Brigitte Grouwels gaat in Sint-Petersburg op zoek naar bedrijven die gebruik willen maken van de Brusselse haven. Daarmee wil men het verlies van het houttransport vanuit Noord-Europa aan de haven van Gent compenseren. Het aantrekken van nieuwe bedrijven moet het verlies van de houthandel kunnen compenseren. In Sint-Petersburg wordt ook de nieuwe spoorterminal voor de aanvoer van containers als troef uitgespeeld.

Brigitte Grouwels heeft de middelen voor de haven met vijftig procent verhoogd. Er is een plan in uitvoer om het havengebied te saneren. “We trekken steeds meer bedrijven aan, wat voor extra tewerkstelling zorgt. Er is eindelijk een plan voor de Carcoke-site,” aldus de staatssecretaris. Katoen Natie komt zich in de Brusselse haven vestigen. We hebben ook het toerisme op het kanaal uitgebouwd.”

De staatssecretaris geeft toe dat er een enorme druk is vanuit de immobiliënmarkt om terreinen langs het kanaal te verwerven. “Ik ben er echter altijd duidelijk in geweest dat de havenexploitatie op de eerste plaats komt,” voert ze aan. “Ik heb wel een plan op middellange termijn om de havenbedrijven te concentreren rond Schaarbeek Vorming. Maar dat zal pas gebeuren na grondig overleg met de bedrijven.”

Grouwels wil ook de bruggen over het kanaal verhogen. “De bruggen over het kanaal richting het zuiden van ons land en Frankrijk zijn te laag,” stelt ze. “Als we dat probleem kunnen oplossen, ligt plots een heel nieuwe markt open voor de haven van Brussel.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Sukhoi stelt zijn Superjet voor

Posted by marc on 24th September 2007

De Russische vliegtuigconstructeur Sukhoi stelt eind deze maand de Superjet, zijn eerste moderne commerciële lijnvliegtuig voor de wereldwijde markt, voor. De Superjet zal voor het eerst aan de wereld getoond worden in de militaire fabriek van Sukhoi in Komsomolsk-Amur. De maidenvlucht van het toestel was eveneens voor deze maand voorzien, maar wordt met één of twee manden verschoven.

De bouw van de Superjet gebeurde in samenwerking met de Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing. Tijdens de Koude Oorlog stonden beide bedrijven lijnrecht tegenover elkaar, toen de F-15 Eagle van Boeing en het Su-27 gevechtsvliegtuig van Sukhoi als de grote antagonisten voor luchtgevechten naar voor werden geschoven. Ook Franse en Italiaanse bedrijven hebben zwaar in het project geïnvesteerd.

De Superjet mikt vooral op de markt van de regionale jetvliegtuigen. Die heeft een waarde van ongeveer 8 miljard dollar per jaar, maar wordt op dit ogenblik beheerst door het Braziliaanse Embraer en het Canadese Bombardier. De markt van de grote vliegtuigen, gedomineerd door Boeing en Airbus, heeft een waarde van 60 miljard per jaar. De Superjet wil ook de concurrentie van Chinese en Japanse start-ups voor zijn.

De Superjet betekent volgens Marc Ventre, ondervoorzitter luchtvaart bij het Franse conglomeraat Safran, de wedergeboorte van de Russische vliegtuigindustrie. “Rusland is goed in de bouw van militaire vliegtuigen, maar op het vlak van commerciële luchtvaart hebben ze een zware achterstand,” benadrukte hij tegenover het persbureau Reuters. “Dit project kan deze sector opnieuw op de sporen zetten.”

Sukhoi hoopt tegen het eind van dit jaar honderd toestellen verkocht te hebben. Volgens Marc Ventre moet er in totaal gerekend worden op een uiteindelijke verkoop van tenminste 800 toestellen. De belangrijkste orders zijn tot nu afkomstig van de Russische luchtvaartmaatschappijen Aeroflot en Air Union. Het Italiaanse ItAli is de eerste westerse maatschappij die een order heeft geplaatst.

De Russische constructeur hoopt ook Air France en Lufthanse als klant te kunnen werven. Sukhoi speelt daarbij zijn aankoopprijs van 25 miljoen dollar uit. Dat is 25 procent beneden de prijs van de concurrentie.

Posted in Uncategorized | No Comments »

In recordtijd van Brussel naar Londen

Posted by marc on 23rd September 2007

Eerder deze week is de Eurostar voor het eerst van Brussel naar St Pancras International, het nieuwe eindstation in Londen, gespoord,. Dat gebeurde in een recordtijd van 1 uur en 43 minuten. Vanaf half november vervangt het gerenoveerde St Pancras definitief het station Waterloo International als het eindstation van de Eurostar-treinen in Groot-Brittannië. Waterloo International is dertien jaar lang het Londense eindstation geweest van de Eurostar.

Waterloo ligt echter niet langs het eerste stuk hogesnelheidslijn in Groot-Brittannië. Dat stuk hogesnelheidslijn strekt zich uit over 109 kilometer. Bovendien is St Pancras met zijn toegang tot zes metrolijnen strategisch beter gelegen. De normale reistijd wordt gemiddeld 1 uur en 51 minuten. Dat is twintig minuten minder dan de huidige reistijd. Rijsel komt op 1 uur en 20 minuten van Londen te liggen en Parijs op 2 uur en 15 minuten.

Eurostar hoopt dat de nieuwe terminal het aantal klanten van Eurostar gevoelig zal doen stijgen. Voor dit jaar wordt gerekend op acht miljoen reizigers. Tegen 2010 zouden dat er tien miljoen moeten zijn. Er is volgens Eurostar immers geen enkele mogelijkheid om vanuit Brussel sneller in het hart van Londen te zijn. Eurostart heeft naar eigen zeggen op dit ogenblk een marktaandeel van 70 procent op de lijnen Brussel-Londen en Parijs-Londen.

Daardoor zou Eurostar eindelijk winstgevend kunnen worden. Bovendien gaan de tolgelden voor de Kanaaltunnel met 40 miljoen pond naar beneden. Eurostar moet immers alleen nog maar betalen voor het effectieve aantal passagiers in plaats van een vergoeding voor een minimum aantal passagiers, dat behoorlijk hoger lag.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Transport & Logistics mikt op multimodaliteit

Posted by marc on 22nd September 2007

Op 25 september opent Vlaams minister-president Kris Peeters de zesde editie van de vakbeurs Transport & Logistics. Met zijn 400 exposanten en uitgebreid seminarieprogramma is Transport & Logistics uitgegroeid tot één van de belangrijkste Europese evenementen in zijn soort. De vakbeurs loopt van 25 tot 27 september in Antwerp Expo.

Bij zijn eerste edities richtte Transport & Logistics zich hoofdzakelijk op de activiteiten van de haven van Antwerpen. Intussen is de beurs geëvolueerd tot een echt Europees en multimodaal gegeven, met dit jaar voor het eerst ook standhouders uit de luchtvaart. In vergelijking met de vorige editie is Transport & Logistics opnieuw veertig procent gegroeid. De beurs is daarmee de grootste in zijn soort in de Benelux.

Alles samen geven liefst bijna vierhonderd bedrijven present, afkomstig uit alle betrokken marktsegmenten. Het succes van de beurs gaat samen met de sterke groei die de Belgische logistieke sector de voorbije jaren heeft gekend. Grote bedrijven bouwden in ons land hun logistieke centra verder uit, terwijl ook de Belgische havens en logistieke terminals sterke groeicijfers noteerden.

Transport & Logistics zegt met zijn beursprogramma rond multimodaal transport duidelijk op een belangrijke trend in te haken. Ook de geplande seminaries gaan dieper op het onderwerp in. Zo komt Vlaams minister-president Kris Peeters het project ‘Flanders Logistics’ toelichten en delen sprekers van onder meer het Vlaams Instituut voor de Logistiek en de verschillende universiteiten hun visie op de Belgische logistieke troeven en uitdagingen. Er is ook een Logistiek Praatcafé.

Tijdens de Dag van de verlader op 26 september gaat Transport & Logistics ook dieper in op China, de snelst groeiende economie van de wereld. Belgische ondernemers die met Chinese partners in zee gaan, staan vaak voor een complex logistiek verhaal. De ‘Dag van de verlader’, georganiseerd door de verladersorganisatie OTM, gaat met een reeks uiteenzettingen dieper in op de uitdagingen van zo’n Chinees avontuur.

Samen met ‘Transport & Logistics’ vindt in Antwerp Expo de beurs ‘Supply Chain Innovations’ plaats. Het gaat om een nieuw initiatief dat zich complementair aan Transport & Logistics opstelt. De beurs is gratis toegankelijk voor de bezoekers van Transport & Logistics. Supply Chain Innovations richt zich op de supply chain professional. Ruim 70 standhouders demonstreren er de belangrijkste nieuwigheden uit de sector van supply chain management.

Voor meer informatie over de twee evenementen kan met terecht op de websites www.transport-logistics.be en www.easyFairs.com/SCI-BE.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Belgische wegen 5,5 procent drukker

Posted by marc on 21st September 2007

Tussen 2000 en 2005 zijn de Belgische wegen 5,5 procent drukker geworden. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Opvallend is dat de drukte in de periode 2000-2005 een pak minder snel is gestegen dan in de periode 1995-2000. Tussen 2000 en 2005 werd een toename van 5,5 procent genoteerd; voor de periode 1995-2000 was dat 16 procent.

Op de gewest- en provinciewegen werd in de periode 2000-2005 een toename van 3,8 procent genoteerd tegenover een stijging met 10 procent de vijf jaar daarvoor. Op de gemeentewegen werd een stijging van 4,4 procent opgetekend in plaats van een groei met 8,7 procent het jaar voordien. Volgens de FOD toont de beperkte stijging van jaarlijks 1,1 procent aan dat er mogelijkheden zijn voor meer rationeel gebruik van mobiliteit over de weg.

Inmiddels heeft Vlaams minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt een beslissing gevraagd over het rekeningrijden voor vrachtwagens. De gewezen Vlaamse minister-president Yves Leterme begroef dit voorjaar het wegenvignet na een onderhoud met de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende. Van Brempt dringt er nu bij de Vlaamse regering op aan de impasse te doorbreken.

Minister Van Brempt is bang dat Nederland straks het veralgemeende rekeningrijden als alternatief op tafel legt. “Die techniek is niet eens klaar,” stelt ze. “Bovendien is het een asociale maatregel. Mensen met een bedrijfswagen laten het rekeningrijden betalen door hun werkgever.” Ze vraagt een beslissing over het rekeningrijden voor vrachtwagens, zoals dat ook al in Duitsland bestaat.

Posted in Uncategorized | No Comments »