route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for September, 2007

Autostrades ongezond voor jongeren

Posted by marc on 20th September 2007

De longen van jongeren die op minder dan anderhalve kilometer van een autostrade wonen, blijven drie tot zeven procent kleiner dan die van anderen. Hoe dichter bij de snelweg, hoe groter de schade. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Lancet. Volgens de onderzoekers is de afwijking volledig toe te schrijven aan luchtvervuiling. Welke stoffen de longgroei vertragen, is nog onduidelijk.

De longafwijking werd bij de jongeren vastgesteld op de leeftijd van achttien jaar. Omdat de longen op dat ogenblik hun uiteindelijke omvang bereikt hebben, mag men ervan uitgaan dat de betrokkenen de rest van hun leven geconfronteerd blijven met kleinere longen. Volgens de onderzoekers is de afwijking volledig toe te schrijven aan luchtvervuiling. Het ging immers om gezonde jongeren zonder andere aandoeningen aan de luchtwegen.

Er werd bij de betrokkenen ook geen verband vastgesteld met sociale factoren zoals armoede of onderwijs. Welke factoren in uitlaatgassen en andere verkeersvervuiling de longgroei vertragen, is nog onduidelijk. Het ultrafijn stof lijkt een rol te spelen. Deze in de lucht zwevende deeltjes kunnen aanleiding geven tot hart- en longziekten, bronchitis en astma en zijn vooral afkomstig van dieselmotoren en het zware transport.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Luchtvaart stelt prognoses bij

Posted by marc on 19th September 2007

De luchtvaartsector zou ondanks de dure kerosine toch meer winst kunnen maken dan verwacht. Dat blijkt uit prognoses van de belangenvereniging International Air Transport Association (IATA). De IATA-leden zouden volgens die cijfers dit jaar samen 5,6 miljard dollar winst maken. Eerder was er nog sprake van 5,1 miljard dollar. Vorig jaar tekenden de luchtvaartmaatschappijen wereldwijd een gezamenlijk verlies op van 500 miljoen euro.

De hogere winsten zouden er komen dankzij de betere bezettingsgraad en een algemene verbetering van de financiële toestand van de meeste spelers. De opwaartse trend is opmerkelijk, als rekening gehouden wordt met de stijgende olieprijs. De gestegen olieprijs wordt volgens de organisatie meer dan ongedaan gemaakt door een grotere vraag en betere financiële prestaties van de IATA-leden.

Vooral de Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zouden het goed doen, met een verwachte gezamenlijke winst van 2,7 miljard dollar. In Europa scoort vooral het langeafstandsverkeer goed, met een verwachte gezamenlijke winst van 2,1 miljard dollar. Voor volgend jaar is de IATA voorzichtig. Gevreesd wordt voor een negatieve impact van de duurdere brandstof en de organisatie verlaagt zijn winstprognose voor de sector voor volgend jaar van 9,6 miljard dollar naar 7,8 miljard dollar.

De IATA verenigt alle traditionele luchtvaartmaatschappijen. De meeste lagekostenmaatschappijen en chartermaatschappijen maken er geen deel van uit.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Noordelijke Zeeroute naar Azië

Posted by marc on 18th September 2007

Voor het eerst kunnen schepen van de Atlantische Oceaan boven het Noord-Amerikaanse vasteland langs naar de Stille Oceaan varen, onder meer tussen Canada en Groenland door. Het smelten van ijsmassa’s in de noordelijke zeeën maakt dat mogelijk. Dat meldt het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) op basis van satellietfoto’s. Deze noordelijke doorvaart zou bepaalde routes goedkoper kunnen maken.

Sommige schepen kunnen volgens de ESA nu al in de zomer via de Noordpool naar Azië varen. “Maar het duurt nog jaren voor regelmatig van de route gebruik kan worden gemaakt,” aldus onderzoekers van het Noorse Fridtjof Nansen Instituut. Reders verwachten dat een doorvaart langs deze noordelijke route voor veel schepen veel korter en dus goedkoper is, omdat ze geen gebruik meer zouden hoeven te maken van het Panamakanaal.”

Het Noordpoolijs is afgelopen jaar ‘s zomers van ongeveer vier miljoen vierkante kilometer tot ongeveer drie miljoen vierkante kilometer geslonken. De kortere route van Europa of het oosten van Noord-Amerika naar Oost-Azië zorgt echter al voor geschillen rond de eigendomsrechten op de zeeweg. Canada claimt dat het een Canadese zeeweg is, maar de Verenigde Staten en de Europese Unie dringen aan op een internationale benadering.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Jetairfly heeft vergunning voor twee jaar

Posted by marc on 17th September 2007

Jetairfly, de Belgische dochter van TUI Airlines, heeft een vliegvergunning gekregen voor twee jaar. Toen de vorige vergunning het voorbije voorjaar afliep, kreeg Jetairfly slechts een verlenging voor een periode van zes maanden. Luchtvaartmaatschappijen die hun organisatie, onderhoud en procedures helemaal op peil hebben en die al een aantal jaren vliegen, krijgen meestal een vergunning voor minstens één jaar.

Jetairfly had begin dit jaar echter te kampen met een reeks organisatorische problemen. Het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGL) beperkte de nieuwe vergunning omdat ze wenste dat de luchtvaartmaatschappij haar organisatie zou aanpassen aan haar sterk toegenomen activiteiten. Van een veiligheidsrisico was nooit sprake, anders had Jetairfly geen verlenging gekregen.

De maatschappij kampte echter met een groot verloop en dus een tekort aan piloten en een laattijdige levering van vliegtuigen. Jetairfly heeft op dit ogenblik een vloot van tien vliegtuigen. De maatschappij maakte ook bekend vanop Brussels Airport een nieuwe vliegverbinding te openen. Vanaf eind oktober zal elke donderdag vanuit Brussel via het Egyptische Sharm-el-Sheikh naar Aqaba in Jordanië gevlogen.

Deze lijn wordt de enige passagiersverbinding tussen België en Jordanië, want momenteel kan alleen via Amsterdam, Parijs, Frankfurt of Londen naar Jordanië gevlogen worden. Aqaba ligt aan de Rode Zee.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Thalys beleeft goede zomer

Posted by marc on 16th September 2007

Het netwerk van de hogesnelheidstrein Thalys heeft deze zomer ondanks het mindere weer een omzetstijging geboekt met 12 procent in vergelijking met de zomer van vorig jaar. Ook over de stiptheid van de treinen is het bedrijf tevreden. Opgemerkt wordt dat 92 procent van de Thalys-treinen en van alle verbindingen samen, deze zomer op tijd of met een vertraging van minder dan vijftien minuten ter bestemming is aangekomen.

“De twee sterke punten van de zomer waren de Zon-Thalys en de verbinding Parijs-Duitsland,” benadrukt het bedrijf. “De Zon-Thalys, die Belgische en Nederlandse vakantiegangers naar het zuiden van Frankrijk brengt, zag zijn omzet met 4,7 procent stijgen in vergelijking met de zomer van vorig jaar. Het aantal reizigers op deze verbinding steeg met 5,8 procent.”

De verbinding Parijs-Duitsland zag haar verkoop met 6,8 procent stijgen, waarmee deze verbinding volgens het bedrijf een tweede adem heeft gevonden. Eerder deze maand maakte Thalys bekend dat het al zijn treinen gaat uitrusten met draadloos internet. Daarvoor wordt een samenwerking aangegaan met Telenet, Nokia Siemens Networks en 21Net. Het is de eerste keer dat op een internationale trein draadloos internet wordt aangeboden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Auto blijft te hoge CO2-uitstoot hebben

Posted by marc on 15th September 2007

In 2006 daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens maar met 0,2 procent. Ondanks eerder gemaakte afspraken en beschikbare technologieën slagen Europese autobouwers er volgens Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu dan ook niet in om de koolstofdioxidereductie van nieuwe auto’s drastisch te verminderen. Volgens de twee organisaties is het hoog tijd dat de vrijblijvende afspraken vervangen worden door bindende normen.

De cijfers van Transport and Environment (T&E) spreken volgens de organisaties voor zichzelf. De nieuwe auto’s die in 2006 door Europese autoconstructeurs (ACEA) in Europa werden verkocht, stoten gemiddeld 160 gram koolstofdioxide per kilometer uit. Dat is maar een halve gram minder dan in het jaar voordien. De Europese merken beloofden om tegen 2008 een gemiddelde uitstoot van 140 gram per kilometer te halen. Dat is een belofte die ze niet meer kunnen waarmaken.

In België lag de gemiddelde uitstoot vorig jaar op 153 gram per kilometer, 1 gram minder dan het jaar voordien. “Dat is lager dan heel wat andere landen, maar dat is niet de verdienste van de autoconstructeurs,” aldus de organisaties. “De oorzaak ligt in het hoge aandeel van dieselauto’s in België. Dat zorgt dus wel voor een iets lagere CO2-uitstoot, maar heeft tegelijk ook een grotere negatieve impact op de luchtkwaliteit in ons land.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

TNT wil capaciteit Bierset verdubbelen

Posted by marc on 14th September 2007

De Nederlandse groep TNT Express bouwt zijn capaciteit in Luik verder uit. De Nederlandse expressgroep is op dit ogenblik bezig aan een investeringsprogramma van 95 miljoen euro om de sorteercapaciteit op de Luikse luchthaven te verdubbelen. Daarnaast worden ook de sorteersystemen gemoderniseerd. Er komt bovendien een apart sorteercentrum voor de goederen die uit China komen.

Dagelijks voert de koerierdienst op de luchthaven van Bierset meer dan tachtig vliegbewegingen uit. TNT zegt het aantal vliegtuigen naar Luik niet te zullen verdubbelen, maar in de toekomst wel van grotere vliegtuigen gebruik maken. Extra tewerkstelling wordt echter niet gegarandeerd. Er wordt wel aan gedacht om tijdelijke mensen een voltijdse baan aan te bieden. In het Luikse sorteercentrum en bij TNT Airways werken bijna 1.900 mensen.

TNT Express zegt absoluut in Luik te willen blijven. Tussen tien uur ‘s avonds en vijf uur ‘s ochtends heeft bedrijf de luchthaven naar eigen zeggen helemaal voor zich alleen. Bovendien wordt er volgens de Nederlandse groep op een uitstekende manier samengewerkt met de lokale overheid. In tegenstelling tot andere luchtvrachtvervoerders heeft TNT Express met Bierset slechts één hub.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Wachten op volwaardige Thalys-lijn naar Amsterdam

Posted by marc on 13th September 2007

De eerste volwaardige Thalys-verbinding tussen Parijs en Amsterdam moet ten vroegste in 2009 worden verwacht. Dat heeft te maken met de blijvende infrastructuurproblemen waarmee het Nederlandse spoornet wordt geconfronteerd. Dat heeft spoorwegmaatschappij NMBS gemeld. De hoge snelheidstrein tussen Parijs en Amsterdam had volgens de oorspronkelijke planning al een jaar moeten rijden.

De Nederlandse spoorwegmaatschappij heeft bij de Nederlandse regering een claim ingediend van tientallen miljoenen euro’s omdat het Nederlandse hogesnelheidsspoor maar niet op tijd af krijgt. Ook de NMBS wacht nog altijd op materiaal dat eigenlijk al begin dit jaar door de Italiaanse producent Ansaldobreda geleverd had moeten worden.De lijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens is echter klaar om bereden te worden.

Camiel Eurlings, de Nederlandse minister van verkeer, heeft een de Nederlandse Tweede Kamer laten weten dat hij over een maand een besluit neemt over de opening, maar hij waarschuwde tegelijk voor nieuwe tegenslagen. Volgens het PvdA-kamerlid Diederik Samsom zou Eurlings de Nederlandse Spoorwegen moeten verplichten om de Benelux-treinen, tot nu tot de enige verbinding tussen Amsterdam en Brussel, overeind te houden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Recordzomer voor luchthaven Charleroi

Posted by marc on 12th September 2007

De luchthaven van Charleroi (BSCA) heeft tijdens de zomermaanden 11 % meer passagiers verwelkomd dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthavendirectie maakt gewag van een recordzomer. De luchthaven ontving in juli 473.500 passagiers, terwijl in augustus 425.000 mensen werden ontvangen. De directie kijkt inmiddels uit naar de lancering van de nieuwe luchthaventerminal begin volgend jaar.

De goede resultaten zijn volgens de luchthavendirectie het gevolg van de hoge bezettingsgraad op zowat alle bestemmingen en het groeiende succes van de luchtvaartmaatschappijen op Brussels South Charleroi Airport. Bovendien wordt er opgemerkt dat de nieuwe bestemmingen die vorig jaar werden gelanceerd, een succes zijn gebleken.

De luchthaven van Charleroi streeft er naar eigen zeggen wel naar om minder afhankelijk te worden van de Ierse budgetvlieger Ryanair. BSCA-topman Marcel Buelens wil binnen het jaar het gewicht van Ryanair terugbrengen naar 80 procent, vergeleken met 86 procent vandaag. Buelens zie ook blij te zijn met de interesse die Jetairfly.com toonde om de plaats van Ryanair in te nemen, toen BSCA en Ryanair in augustus een conflict uitvochten.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brussels Airlines sluit akkoord met Hewa Bora

Posted by marc on 11th September 2007

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft met zijn Congolese sectorgenoot Hewa Bora Airways een overeenkomst gesloten voor de oprichting van een nieuwe maatschappij. Die zal opereren vanuit Kinshasa en zowel Congolese als internationale vluchten uitvoeren. De bedoeling is om van de nieuwe speler een referentie in Congo te maken. Een nieuwe naam werd nog niet bekend gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de operaties van start zullen gaan Gesteld wordt dat er zo snel mogelijk gestart zal worden nadat de operationele voorbereidingen zijn afgerond en goedkeuringen en licenties zijn verkregen. De nieuwe luchtvaartmaatschappij wil in elk geval volgens internationale normen opereren. Veiligheid, stiptheid, betrouwbaarheid en comfort staan naar eigen zeggen voorop.

Die elementen blijken veelal een probleem in de Congolese luchtvaart. Hewa Bora is de enige luchtvaartmaatschappij van de Democratische Republiek Congo die nog naar Europa mag vliegen. De overigen – het gaat in totaal om een 50-tal maatschappijen – staan op de zwarte lijst van de Europese Commissie. Brussels Airlines heeft nog meer Afrikaanse projecten op stapel staan, zoals een deelname in Rwandair Express en een nieuwe Kameroense speler.

Posted in Uncategorized | No Comments »