route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for October, 2007

Geannuleerde vluchten door pilotentekort

Posted by marc on 22nd October 2007

Steeds meer piloten verlaten de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Daardoor moesten zelfs al vluchten worden geannuleerd. Dat zegt Philippe Vanderputten, de topman van Brussels Airlines. Sinds begin dit jaar hebben 33 piloten Brussels Airlines verlaten. Vorig jaar waren er 42 vertrekkers. Vooral de voorbije drie maanden is het aantal vertrekkende piloten gevoelig gegroeid.

De forse toename van het luchtverkeer creëert stilaan een structureel tekort aan piloten. Bovendien bieden andere vliegtuigmaatschappijen een betere verloning aan hun vliegend personeel. Brussels Airlines berekende dat een piloot die 70.000 euro bruto verdient netto 35.633 euro overhoudt. Bij Ryanair krijgt hij echter 48.853 euro netto. Bovendien bedraagt de totale loonlast voor Brussels Airlines 96.083 euro, voor Ryanair slechts 77.525 euro.

Philippe Vanderputten vraagt nu dat de regering een speciaal regime voor de piloten zou uitwerken, net zoals dat bestaat voor onderzoekers en topsporters. Hij voorspelt dat de piloten anders naar Luxemburg of elders vertrekken. Ook wordt gedacht aan speciale maatregelen zoals ook de Belgische koopvaardij die kreeg, waardoor er weer schepen konden worden ingevlagd.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Europa werkt aan goederencorridors

Posted by marc on 21st October 2007

De Europese Commissie heeft een actieplan voorgesteld om vracht vaker per trein of binnenvaart te vervoeren. Jacques Barrot, Europees Commissaris voor verkeer, benadrukte daarbij dat het goederenvervoer in de Europese Unie efficiënter en duurzamer moet verlopen. Europa heeft volgens hem behoefte aan goed presterende en alternatieve vervoerswijzen, die milieuvriendelijk zijn en tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers.

Als maatregelen uitblijven, zullen de files volgens Jacques Barrot eindeloos. Hij wijst erop dat het vrachtvervoer steeds dominanter wordt in de Europese economie. Reden is de recente en toekomstige uitbreiding van het aantal lidstaten. Volgens cijfers groeit het transport in de Europese Unie tussen 2000 en 2020 met 50 procent. Die groei leidt volgens Barrot tot een enorme uitstoot van koolstofdioxide, ondanks roetfilters en milieuvriendelijker motoren.

De Europese Commissie maakt volgend jaar bekend welke routes een groene stempel krijgen. Duidelijk is al wel dat het bij het spoor om zes goederentrajecten gaat. De bedoeling is dat de groene vrachtcorridors voornamelijk worden gebruikt door de scheepvaart en spoorvervoerders. Die worden voorlopig nog afgeremd door allerlei douanebeslommeringen en de verschillende spoorsystemen.

Het aanleggen van de goederencorridors zou de Europese Unie tot 2020 bijna 150 miljard euro kosten. Speciale aandacht in het plan krijgt de kustvaart. Die kampt immers nog steeds met de landsgrenzen. “Het simpeler maken van administratieve procedures voor vervoer over water in de Europese Unie is essentieel om deze transportmethode attractiever te maken,” aldus nog Barrot.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Busvervoerders tegen nieuwe wet rijtijden

Posted by marc on 20th October 2007

De touringcaruitbaters verzetten zich tegen de nieuwe Europese wetgeving op de rij- en rusttijden. Volgens hen is die wet gebaseerd op het goederenvervoer en wordt de touringcar-sector daarvan het slachtoffer. Om tegen de Europese wetgeven te protesteren, werd tijdens de expo Busworld in Kortrijk actie gevoerd. De nieuwe wet op de rij- en rusttijden is sinds april van dit jaar van kracht.

“Door de nieuwe rij- en rusttijdenwet wordt de touringcarsector gelijkgeschakeld met het vrachtvervoer,” stellen de actievoerders. “Dat broodrooft de chauffeurs. Er bestaan immers grondige verschillen tussen het vervoer van personen en dat van goederen. Rustige toeristische sightseeing waarbij de passagiers geregeld uitstappen, ‘s middags op restaurant gaan en ‘s avonds uitgebreid van hun hotel genieten, is bijna niet meer mogelijk.”

Er wordt volgens de sector geen rekening gehouden met de realiteit van de touringcar. “Dat maakt veel reizen kapot, broodrooft de chauffeurs en jaagt een deel van de reizigers naar het vliegtuig en de personenwagen,” wordt er opgemerkt. “Deze blunder brengt ook de rentabiliteit van de sector in gevaar. Als er niet snel wordt ingegrepen zal het in de sector ontslagen regenen.”

Door de nieuwe Europese wetgeving wordt onder meer de dagelijkse diensttijd per dag met een uur ingekort, waardoor zelfs trips van minder dan twee uur rijtijd met een uur per dag worden ingekrompen. De chauffeur en zijn bus – en dus ook zijn passagiers – moeten bovendien minstens elke zevende dag een dag stilstaan.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Febetra niet tegen tol op Lange Wapper

Posted by marc on 19th October 2007

De Belgische Federatie van Transportbedrijven (Febetra) is er niet tegen dat er op de Lange Wapperbug, het sluitstuk van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, een tolbrug wordt. Dat zegt Febetra-voorzitter Willy Van Loon. Men krijgt er volgens hem immers een stuk infrastructuur voor terug. Maar toch moet er volgens hem op Europees vlak eens nagedacht worden over al de verschillende tolheffingen die nu gehanteerd worden.

“Het schrikt Febetra niet af dat er voor de Lange Wapperbrug tol zal moeten betaald worden,” aldus Willy Van Loon in de krant De Standaard. “We krijgen daar een stuk infrastructuur voor terug, al willen we als sector ook niet uitgemolken worden. Maar Europese politici zouden toch eens moeten nadenken over al die tolheffingen en systemen van rekeningrijden.” Hij denkt daarbij aan een Europese accijnsbelasting op brandstoffen om het Europese wegennet te onderhouden.

Willy Van Loon dringt bovendien aan op een snelle realisatie van de Oosterweelverbinding. Het Antwerpse bewonerscollectie Straten-Generaal en enkele Antwerpse havenbazen hebben onlangs nog gepleit voor een ander tracé, verder van het stadscentrum. Hij vreest dat een bestudering van een alternatief tracé opnieuw voor ernstige vertragingen zal zorgen, welk project op papier ook het beste mag zijn.

“Dat is uitstel dat we ons niet meer kunnen permitteren,” aldus nog Van Loon. “Als de overheid tien jaar geleden werk had gemaakt van de aansluiting van de Liefkenshoektunnel met de E17, was de drukte op de Vlaamse wegen op dit ogenblik nog niet zo dramatisch geweest en was die Oosterweelverbinding misschien zelfs niet nodig geweest. Die beslissing is in mijn ogen nog altijd onbegrijpelijk.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Matra ontwikkelt elektrische snorfiets

Posted by marc on 18th October 2007

Het Franse bedrijf Matra, in het verleden onder meer bekend als constructeur van racewagens, heeft op de Motorshow van Parijs zijn nieuwe elektrische snorfiets voorgesteld. Dat meldt de website EVstart.be. De elektromotor van Matra MS1 heeft een actieradius van ongeveer 100 kilometer, maar dat kan al fietsend gevoelig uitgebreid worden. De snelheid van de snorfiets is gelimiteerd op 40 kilometer per uur. De Matra MS1 zou in het voorjaar op de markt komen en zou ongeveer 3.500 euro kosten.

De elektromotor van de Matra MS1 wordt onder meer gevoed door de energie die bij het het gebruik van de schijfremmen vrijkomt en gerecupereerd wordt. De snorfiets is uitgerust met negen versnellingen en wordt aangedreven met een Wavecrest-elektromotor met een vermogen van één kilowatt. De batterij van de snorfiets is geïntegreerd in het voorwiel. Een andere snufje is een magneetkaart waarmee de snorfiets gestart wordt.

Het instrumentenbord bestaat uit een LCD-scherm. De oplaadtijd van de batterijen bedraagt drie tot zes uur. De Matra MS1 valt binnen Europa onder de categorie snorfietsen, waardoor de maximumsnelheid moest beperkt blijven tot 45 kilometer per uur. De Matra MS1 kan in principe een hogere snelheid halen, maar dan zou hij gecatalogeerd moeten worden als een motorfiets.

Matra was ooit een bekende Franse autoconstructeur. Het bedrijf begon in de jaren zestig als leverancier van kunststof carrosserieën van de sportwagens van de ontwerper René Bonnet, op basis van Renault-techniek. Enkele jaren later nam Matra de Bonnet-productie over. Het bedrijf bouwde onder meer de Matra Simca Bagheera en de Matra Simca Rancho. Later ontwikkelde Matra het Espace-model voor Renault.

Maar zijn naambekendheid heeft Matra ook te danken aan de autosport, met overwinningen in de Formule Eén en de 24 uur van Le Mans. Nadat Renault in 2003 besloot om de Espace zelf te gaan bouwen, ging de fabriek van Matra dicht. Een klein team ingenieurs en ontwerpers begon echter te experimenteren met nieuwe technologieën.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Chauffeurs tegen liberalisering transport

Posted by marc on 17th October 2007

De European Transport Workers Federation (ETF) verzet zich tegen de toenemende liberalisering van de Europese transportmarkt. Bovendien wil de vakbond bij de onderhandelingen betrokken worden. Ook worden gelijkgeschakelde lonen geëist voor truckchauffeurs en willen meer en veiligere parkings langs de Europese wegen. Chauffeurs uit heel Europa voerden daarvoor actie voor het Europees Parlement in Brussel.

“De volgend weken en maanden worden er in het Europees Parlement belangrijke wetten gestemd inzake het Europese transport,” aldus de ETF. “Wij willen dat de stem van de vakbonden hierin gehoord wordt en benadrukken dat wij ons verzetten tegen de toenemende liberalisering” De vakbonden willen onder meer dat cabotage, het laden en lossen van goederen in eenzelfde land door een buitenlandse transporteur, aan banden wordt gelegd.

De ETF is immers van mening dat cabotage op dit ogenblik leidt tot sociale dumping. “Dat een Franse chauffeur 100 euro en een Roemeense chauffeur 26 euro krijgt voor hetzelfde werk, werkt oneerlijke concurrentie in de hand,” wordt er opgemerkt. “Er moet een Europees minimumloon vastgelegd worden.” De Europese transportvakbonden eisen ook meer veilige, betaalbare en comfortabele parkings langs alle Europese wegen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

De Post haalt taxipost opnieuw binnen

Posted by marc on 16th October 2007

Taxipost wordt opnieuw onderdeel van De Post. Eerder liet Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van het overheidsbedrijf, al weten dat Taxipost en Kilopost gefuseerd zouden worden. Details van die fusie werden echter niet bekendgemaakt maar het wordt steeds duidelijker dat Taxipost opnieuw bij de Post onderdak zal vinden.

In 2004 besliste De Post om Taxipost te verzelfstandigen en het bedrijf zo een commerciëlere dynamiek te geven. Dat opzet is blijkbaar mislukt: Taxipost is zwaar verlieslatend, de voorbije twee jaar leed het bedrijf telkens een verlies van iets meer dan 13 miljoen euro. Daarbovenop krijgt het bedrijf regelmatig klachten over gebrekkige dienstverlening. Door Taxipost en Kilopost samen te voegen hoopt De Post de situatie opnieuw te kunnen rechttrekken.

De vakbonden vermoeden dat de postbode binnenkort mogelijk een deel van de Taxipostpakjes zal moeten ronddelen. Dat gebeurt nu al met de Kilopost die minder dan twee kilo weegt. Verder stellen de vakbonden zich vragen over het lot van de 570 werknemers bij Taxipost. Hun herintegratie bij De Post zal niet eenvoudig zijn volgens de bonden aangezien ongeveer de helft nog een poststatuut heeft en de rest contractueel verbonden is. Rest nog de vraag wat er met de zelfstandigen die voor Taxipost pakjes verdelen zal gebeuren. (LD)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Busworld denkt aan verhuis naar Gent

Posted by marc on 15th October 2007

Busworld, de tweejaarlijkse internationale beurs voor touringcars, denkt aan een verhuis van Kortrijk Xpo naar Gent. De beurs wordt al jaren in Kortrijk georganiseerd, maar is het complex naar eigen zeggen nu duidelijk ontgroeid. Indien Kortrijk het beursgebeuren in eigen muren wil houden, moet er volgens Busworld dringend werk gemaakt worden van een uitbreiding.

Kortijk Xpo heeft een beursoppervlakte van 39.000 vierkante meter, maar Busworld moet voor zijn evenement nog eens 10.000 vierkante meter extra tijdelijke hallen optrekken. De meeruitgaves die daarbij betrokken zijn, willen de organisatoren niet meer betalen. Het stadsbestuur van Kortrijk zegt aan een oplossing te werken tegen de editie van 2009, maar eist garanties dat Busworld dan ook in Kortrijk Xpo zal blijven.

Volgens de Kortrijkse burgemeester Stefan De Clerck zou een oplossing kunnen gevonden in de aanleg van zogenaamde slimme parkings, waarop tijdelijke gebouwen zouden kunnen opgetrokken worden. Daardoor zou Kortrijk Xpo echter dan weer aan parkeercapaciteit moeten opofferen, waardoor de ontsluiting van de gronden op het Ei opnieuw zou moeten bestudeerd worden. Op het Ei liggen meerdere hectaren gronden met openbare bestemming.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Londense Crossrail op gang geblazen

Posted by marc on 14th October 2007

De Britse premier Gordon Brown heeft groen licht gegeven aan het Crossrail-project, een nieuwe spoorlijn die Oost- en West-Londen verbindt. Met het project, dat al jaren aansleepte, is een investering van 23 miljard euro gemoeid. Tegen 2010 moet de bouw beginnen, het einde is voorzien tegen 2017. De doelstelling is 70.000 passagiers per dag te behalen. Zo kan het bestaande net ontlast worden.

Het project dateert al van 1990, maar werd door de hoge kosten pas in 2004 in gang geschoten door toenmalig premier Tony Blair. Het is een gezamelijke ontwikkeling van het Britse ministerie van transport en de Londense vervoermaatschappij Transport for London. Het project is volgens Gordon Brown van enorm belang, niet alleen voor Londen, maar voor het hele land.

Na aanslepende onderhandelingen komt de Britse staat voor een derde van de kosten over de brug. Een ander derde wordt opgehaald in de privé-sector. De rest zal bekostigd worden met de uitbating van de spoorlijn. De nieuwe spoorlijn moet de Londense City, de zakenbuurt, verbinden met de luchthaven Heathrow. De doelstelling is om met Crossrail 70.000 passagiers per dag te vervoeren.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brussels Airlines steeds digitaler

Posted by marc on 13th October 2007

Omdat steeds meer passagiers tijd willen winnen bij de check-in en de veiligheidscontrole, breidt Brussels Airlines zijn check-in per computer en snelle exclusieve veiligheidscontrole sterk uit. Nu al registreert tien procent van de passagiers zichzelf via de web of de self check-in machine. Dat percentage neemt volgens Brussels Airlines steeds toe. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om in te checken via de mobiele telefoon.

Onderzoek van Brussels Airlines bij meer dan 5.000 vliegtuigpassagiers toont aan dat tijdswinst op de grond bovenaan op het verlanglijstje staat. “Passagiers willen zo weinig mogelijk tijd verspillen aan de check-in,” wordt er opgemerkt. “Ze zien ook op tegen lange wachtrijen aan de veiligheidscontrole die als gevolg van de nieuwe vloeistoffenregeling en andere beperkingen.”

Daarom breidt de Belgische luchtvaartmaatschappij precies die diensten uit die tijdwinst opleveren. Zo biedt Brussels Airlines een gratis online check-in aan waarmee passagiers zich vanaf 24 uur voor vertrek kunnen registreren. Ze drukken dan een speciale inschepingskaart af die aan de grenscontrole wordt aanvaard. Ze moeten niet meer langs de check-in lopen in de vertrekhal en mogen zich meteen naar de gate van het vliegtuig begeven.

Met een dergelijk systeem kunnen passagiers hun bagage afgeven op een speciale plaats in de vertrekhal. Ook kunnen ze zelf hun vliegtuigzetel selecteren. Het systeem werkt nu in veertig Europese luchthavens en Brussel Airlines gaat het ook mogelijk maken in Afrika. Samen met Brussels Airport opende Brussels Airlines onlangs ook een snelle toegang tot de veiligheidscontrole.

Samen met Brussels Airport wordt ook onderzocht enkele projecten waarbij het mogelijk zou worden om in te checken via de mobiele telefoon. Volgens de topman van Brussels Airport zou het gsm-toestel in de toekomst niet alleen gebruikt kunnen worden om een ticket aan te kopen, maar ook als boorddocument. Op 31 mei 2008 zou het papieren vliegtuigticket definitief verdwenen moeten zijn.

De Belgische luchtvaartmaatschappijen zitten op al heel goed op koers om de deadline voor de omschakeling naar het e-ticket te halen. Brussels Airlines gaf in juni van dit jaar al 97,6 procent van zijn tickets op elektronische manier uit. Bij de partners van Brussels Airlines ligt dat op 95 procent.

Posted in Uncategorized | No Comments »