route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for December, 2007

Nieuw recordjaar voor De Lijn

Posted by marc on 31st December 2007

De Lijn heeft dit jaar 483 miljoen reizigers vervoerd. Dat zijn er 20 miljoen meer dan vorig jaar en daarmee is 2007 het beste jaar ooit voor De Lijn. Voor volgend mikt de Vlaamse vervoersmaatschappij op een half miljard reizigers. Het aantal reizigers van De Lijn is sinds 2000 verdubbeld van 240 miljoen naar 483 miljoen. De Lijn verklaart die verdubbeling door de toename van het aantal abonnees en de uitbreiding van het aanbod.

De grootste groei werd dit jaar opgetekend in Vlaams-Brabant, waar 7 miljoen passagiers werden vervoerd. Dat is een groei met 8,5 procent. Daarna volgen Oost-Vlaanderen met een groei van 4,3 procent, Antwerpen met 3,6 procent, Limburg met 3,4 procent en West-Vlaanderen met 2,3 procent. De vervoersmaatschappij telt vandaag 400.513 abonnees, dat is drie keer meer dan in het begin van dit decennium.

Reizigers met een abonnement nemen 77 procent van de ritten voor hun rekening. Negen Vlamingen op de tien hebben nu een halte op wandelafstand van hun deur. Verdere groei moet gerealiseerd worden door een verbetering van het aanbod, zoals de properheid van de voertuigen en een betere halte-accommodatie. Daarvoor zal extra aanbod worden gecreëerd, onder meer door een betere ontsluiting van industrieterreinen en KMO-zones.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Antwerpse haven realiseert 8 procent groei

Posted by marc on 30th December 2007

De Antwerpse haven verwacht een eindcijfer van 181,5 miljoen ton goederenbehandeling voor 2007 of een groei van meer dan 8 procent in vergelijking met de 167 miljoen ton van 2006. Het stukgoed is volgens het Antwerpse havenbedrijf de motor van die trafiekstijging, met opnieuw een sterke toename bij de containers. Daar ligt de groei dubbel zo hoog dan in de globale trafiek.

De behandeling van roro stijgt met 14,7 procent tot 4,44 miljoen ton. De afvoer neemt met bijna 20 procent toe, terwijl de aanvoer met 10 procent groeit. Het voorbije jaar werden 321.000 auto’s aangevoerd en 621.000 auto’s uitgevoerd. Dat is een stijging in de trafiek met 6 procent. Conventioneel stukgoed is met meer dan 7 procent gestegen tot 19,8 miljoen ton, met een toename in aanvoer met 27,8 procent. De afvoer loopt terug met 11 procent.

Volgens het Antwerpse havenbedrijf groeit de containerbehandeling dubbel zo sterk als de globale trafiek, met een toename van meer dan 16 procent tot 94 miljoen ton. In TEU groeit het containerverkeer eveneens met 16 procent tot meer dan 8 miljoen TEU. Op het Deurganckdok werd bijna 1,6 miljoen TEU overgeslagen. Dat betekent een stijging met 87 procent in vergelijking met het jaar voordien.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nederland ziet fileprobleem met 8,1 procent groeien

Posted by marc on 29th December 2007

In Nederland zijn er het voorbije jaar 8,1 procent meer files opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse autofederatie ANWB. Vooral buiten de spitsuren is de filezwaarte gevoelig toegenomen. Tussen 10 uur en 15.30 uur steeg de filezwaarte dit jaar met maar liefst 22,8 procent. De avondspitsen waren dit jaar drukker dan vorig jaar. De drukte tijdens de ochtendspits daalde dit jaar met 1,8 procent.

Vooral in de regio Arnhem/Nijmegen en in het zuiden van Nederland stonden vorig jaar veel meer files. De filedruk steeg in beide regio’s met ongeveer 20 procent. Ook in de regio Utrecht kende steeg de filedruk een stijging met ruim 13 procent. Mede door het slechte weer nam in de eerste helft van het jaar de filezwaarte gevoelig toe. Veel regen in mei en juni leidde tot een aantal extreem drukke dagen.

Donderdag blijft in Nederland de drukste dag, met zowel in de ochtend- als avondspits de grootste filezwaarte. “Zakelijk en veel recreatief verkeer zorgt ervoor dat het vrijdag overdag op de wegen twee keer zo druk is dan op andere dagen,” aldus nog de ANWB. “Vooral in de regio Arnhem/Nijmegen en in het zuiden van land draagt vrijdag zwaar bij aan de sterk toegenomen filedruk.”

De filezwaarte – de filelengte vermenigvuldigd met de duur – tussen 15.30 uur en 20 uur steeg met 6,5 procent in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal spitsen met slecht weer lag dit jaar echter 30 procent lager. De dag met storm op 18 januari leidde tot een groot verkeersinfarct in de avondspits. Het sneeuwalarm voor 8 februari zorgde voor een laagterecord met om 17.30 uur in totaal 12 kilometer file.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Alternatief IJzeren Rijn nog altijd onrendabel

Posted by marc on 28th December 2007

Het goederenvervoer tussen Antwerpen en Venlo heeft weliswaar een veel grotere groei gekend dan oorspronkelijk was voorzien, maar toch is het nog altijd niet rendabel om tussen de twee steden een nieuwe spoorlijn aan te leggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse ministerie van verkeer en waterstaat. Volgens de onderzoekers is het verstandiger om de IJzeren Rijn te herstellen en te verleggen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Nederlandse ministerie de haalbaarheid van een nieuwe spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied liet onderzoeken. In 2001 werd ook al eens bekeken of het opportuun was om een goederenspoorlijn te bouwen langs de A67, de snelweg die van Antwerpen langs Eindhoven naar Venlo loopt. Die verbinding bleek toen echter te duur te zijn.

Omdat het goederenvervoer over de A67 de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen, wilde het Nederlandse ministerie de spoorlijn toch opnieuw overwegen. “Uit de nieuwe studie is echter gebleken dat de economische noodzaak van een nieuwe spoorverbinding groter is geworden, maar dat deze nog altijd onrendabel is,” aldus het magazine Transport Online. “Na de problemen met de Betuweroute zijn er nieuwe inzichten over de risico’s bij deze spoorlijnen.”

Tegelijkertijd zijn de bouwkosten in zes jaar tijd met een vijfde gestegen. De aanleg van een nieuws spoorlijn zou nu 7 miljoen euro kosten. “Dat is stukken duurder dan het ombouwen van de al bestaande IJzeren Rijn, de deels in onbruik geraakte spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied,” merken de onderzoekers op. “Het is dan ook beter de IJzeren Rijn te herstellen en zo te verleggen dat de treinen bij Venlo de grens over gaan.”

Het gebruik van die ruim honderd jaar oude spoorlijn stuit echter op allerlei bezwaren. “Tussen Roermond en het Ruhrgebied loopt de Ijzeren Rijn door een natuurgebied,” wordt er opgemerkt. “Vanwege dit laatste rijden er sinds 1991 geen treinen meer verder dan Roermond. Daar komt bij dat deze route Venlo niet aandoet, terwijl dit een belangrijke plaats is geworden voor de overslag van goederen.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Dringend duidelijkheid rond Saeftinghedok gevraagd

Posted by marc on 27th December 2007

Volgend jaar moet er een toestemming zijn voor de bouw van het Saeftinghedok op de Antwerpse Linkeroever. Alleen dan zal het dok op tijd in gebruik kunnen worden genomen. Dat heeft de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel gezegd. Het Saeftinghedok moet volgens hem ten laatste in 2015 of 2016 in gebruik genomen kunnen worden. Maar om dat te realiseren, moet het project over ten laatste één jaar worden opgestart.

Er komt immers nog een hele studie- en onderzoeksfase, vooraleer met de daadwerkelijke bouw van het dok begonnen kan worden. Indien er geen dringend werk gemaakt wordt van het Saeftinghedok, dreigt de capaciteit van de huidige containerterminals uitgeput te raken. De bouw van het Saeftinghedok zou meteen het definitieve einde betekenen van het polderdorp Doel. Dat ligt immers op de site waar het dok zou worden gegraven.

Onlangs merkte de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys in zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad op er pas een nieuw Saeftinghedok kan komen wanneer er een oplossing is voor de mobiliteitsproblematiek. “De dure beslissingen om de mobiliteitsproblemen langs Antwerpse zijde op te lossen, zijn genomen,” voerde hij aan. “Langs Oost-Vlaamse zijde zitten we nog altijd in de fase van de studies.”

Als er nu niets gedaan wordt aan de mobiliteitsproblemen, zal het autoverkeer op de E17 en de E40 volgens gouverneur Denys over tien jaar volledig vastlopen. “Dat legt een zeer zware hypotheek op de toekomstige groei van onze havens en op de leefbaarheid van onze samenleving,” aldus de gouverneur.

Posted in Uncategorized | No Comments »

VLM Airlines in handen van Air France-KLM

Posted by marc on 26th December 2007

Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines wordt overgenomen door de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM. VLM Airlines werd opgericht in 1993 en vliegt op twaalf bestemmingen. Daarbij zijn er dagelijks meer dan honderd vluchten naar de luchthaven London City. VLM mag een derde van de landingstijden op de Londense luchthaven gebruiken en was daardoor een aantrekkelijke overnameprooi.

Door de overname zou één van de grootste regionale luchtvaartmaatschappijen in Europa ontstaan. VLM Airlines zal binnen het consortium samenwerken met CityJet, een onderdeel van Air France dat eveneens vanop London City actief is. Er is ook sprake van dat VLM Airlines zal samengevoegd worden met KLM City Hopper en Air France Régional, twee regionale dochters van het consortium.

Vorig jaar vervoerde VLM Airlines 626.000 passagiers naar bestemmingen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Groot-Brittannië. Dit jaar zullen ongeveer 700.000 passagiers met VLM Airlines vliegen. De vloot van VLM Airlines bestaat uit 21 Fokker-toestellen. Maar die Nederlandse vliegtuigbouwer is al meer dan een decennium failliet, waardoor de reparatie en vervanging van de toestellen steeds problematischer zou worden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Antwerpen wil herziening NMBS-dienstregeling

Posted by marc on 23rd December 2007

De Antwerpse provincieraad vraagt aan de NMBS om de nieuwe dienstregeling in de provincie Antwerpen te herzien in januari volgend jaar te herzien. Daarbij dient volgens de provincieraad gestreefd te worden naar een uurregeling die afgestemd is op de werktijden in Brussel, een hogere frequentie, een betere spreiding van het aantal treinen per uur, een grotere capaciteit en een beter comfort van de ingezette treinstellen.

“Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van de NMBS op 9 december heeft het openbaar vervoer in de provincie Antwerpen, al heel wat bijzondere aandacht gekregen,” aldus Inga Verhaert, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Antwerpen. “Jammer genoeg al te vaak in de negatieve zin. De kritiek die in deze provincieraad wordt aangehaald, is zonder meer terecht.”

“Mobiliteit is één van de prioriteiten van dit provinciebestuur,” aldus nog Inga Verhaert. “Het huidige bestuursakkoord stelt heel duidelijk dat we mobiliteitsvraagstukken die zich in onze provincie stellen, niet kunnen negeren. Binnen de veelvuldige initiatieven rond woon-werkverkeer en mobiliteitsproblemen allerhande neemt de provincie dan ook haar regisseursrol ten volle op.”

De gedeputeerde wijst erop dat de problemen zich niet beperken tot de treinverbindingen Antwerpen-Brussel en Turnhout-Brussel. “Uit de klachten die de Bond van Trein, Tram- en Busgebruikers dagelijks ontvangt zien we bijvoorbeeld gelijkaardige problemen in Mechelen en op de lijn Antwerpen-Essen-Roosendaal,” merkt ze op. “Het gaat om gemiste aansluitingen, een lagere uurfrequentie, overvolle treinstellen, vertragingen, de afschaffing van treinen in de avond en in het weekend.”

Uit de praktijk blijkt volgens Inga Verhaert dat de dienstregeling van de NMBS voor het volgende jaar voor de Antwerpse reiziger vaak geen vooruitgang betekent, vaak integendeel. “We vragen aan de NMBS om meer rekening te houden met de reizigers die niets anders willen dan tijdig en op een comfortabele en veilige manier op hun werk of op school of terug thuis willen geraken” merkt ze op.

De gedeputeerde geeft toe dat de NMBS de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd heeft in de spoorinfrastructuur in de provincie Antwerpen. “Dat is een goede zaak,” aldus Inga Verhaert. “Maar nu komt het erop aan die infrastructuur ook optimaal te benutten. Daarom moet de NMBS zijn huiswerk opnieuw maken.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Jetairfly neemt onderhoud in eigen handen

Posted by marc on 22nd December 2007

Jetairfly, de Belgische luchtvaartmaatschappij van de Duitse toerismegroep TUI, gaat voortaan het onderhoud van zijn vloot zelf uitvoeren. Het moederbedrijf TUI richt daarvoor in Zaventem en Schiphol ateliers op. Jetairfly heeft een vloot van tien toestellen, vooral Boeings 737. Tot nu toe werd het onderhoud uitgevoerd door Sabena Technics. Ook Brussels Airlines gaat voortaan het dagelijks onderhoud van zijn Boeing-toestellen in eigen handen nemen.

De eigen onderhoudsactiviteiten Jetairfly zouden naar eigen zeggen eind maart worden opgestart. De vliegtuigmaatschappij is bezig met de rekrutering. Daarvoor worden ongeveer vijftig mensen gezocht. Ook Brussels Airlines zal voortaan zijn Boeing-vloot gedeeltelijk zelf onderhouden. Voor het onderhoud van de Airbus-toestellen verlengt Brussels Airlines het contract met Sabena Technics voor een periode van drie jaar verlengd.

Sabena Technics, dochter van het Franse TAT Industrie, kon het verlies wel compenseren door nieuwe akkoorden af te sluiten met Thomas Cook Airlines Belgium, Cyprus Airways, Afriqiya, LTE en Corsairfly. Sabena Technics heeft met Brussels Airport, de exploitant van de luchthaven, afgesproken om Hangar 40, die in mei vorig jaar helemaal afbrandde, te herbouwen. De nieuwe hangar moet in 2009 in gebruik genomen worden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

België onveilig voor motorrijders

Posted by marc on 21st December 2007

Er komen in België meer motorrijders om bij ongevallen dan gemiddeld elders in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de European Transport Safety Council (ETSC). Per miljard gereden kilometers komen er in België 130 motorrijders om het leven. Het Europese gemiddelde ligt op 86 slachtoffers. Motorrijders lopen overal een groter ongevalrisico. In heel Europa ligt dat per gereden kilometer achttien keer hoger dan voor automobilisten.

Noorwegen, Zwitserland, Denemarken en Finland blijken de veiligste landen voor motorrijders. Daar vallen per miljard gereden kilometers tussen de 30 en 45 slachtoffers. Duitsland, Portugal, Oostenrijk, Zweden en Griekenland zitten iets onder het Europese gemiddelde. België bevindt zich op de 16de plaats op 22 landen, net na Groot-Brittannië en voor Estland.

Motorrijders lopen overal een groter ongevalrisico. In heel Europa ligt dat per gereden kilometer achttien keer hoger dan voor automobilisten. De gemotoriseerde tweewielers zijn goed voor 16 procent van de verkeersdoden, terwijl ze maar 2 procent van de kilometers rijden. In Vlaanderen wordt op dit ogenblik aan een vademecum voor een veiliger infrastructuur gewerkt. Dat zou binnenkort voorgesteld worden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Gezinnen geven meer uit aan transport

Posted by marc on 20th December 2007

Het aandeel van gezinsuitgaven dat gespendeerd wordt aan vervoer is gestegen van 3.180 euro in 1995 naar 4.618 euro in 2004, onafhankelijk van de leeftijd van de gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Opvallend is echter de grotere transportuitgaven bij 60-plussers. Verder wordt gesteld dat de inflatie niet voldoende is om de stijging te verklaren.

Uit de cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijkt dat in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar het meest wordt uitgegeven aan transport. Het gaat daarbij om een gemiddeld bedrag van 5.370 euro per jaar. Daarna volgt de groep van 20 tot 29 jaar. Die geeft jaarlijks 4.822 euro uit aan transport. In de leeftijdscategorie van 40 tot 49 jaar liggen de jaarlijkse uitgaven op 4.777 euro.

Bij een nader onderzoek van de evolutie tussen 1995 en 2004, blijkt de opvallendste vaststelling dat de 60-plussers 2004 een bedrag van 3.774 euro spendeerden aan vervoer, terwijl dat in 1995 slechts 1.750 euro bedroeg. De inflatie volstaat volgens de FOD niet om de stijging te verklaren, aangezien het aandeel van de transportuitgaven sterker stijgt dan het globale budget van de gezinnen over dezelfde periode.

Posted in Uncategorized | No Comments »