route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for February, 2008

BIVV start informatiecampagne voor inhaalverbod vrachtverkeer

Posted by marc on 15th February 2008

Op 12 februari 2008 is het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) gestart met een informatiecampagne die binnen- en buitenlandse vrachtwagenbestuurders moet wijzen op het nieuwe inhaalverbod dat sinds begin dit jaar van kracht is. Het inhaalverbod geldt voor alle vrachtvoertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa (MTM) vanaf 3,5 ton, op alle wegen buiten de bebouwde kom met 2 rijstroken in de gevolgde richting.

Om zoveel mogelijk vrachtwagenbestuurders te bereiken koos het BIVV voor een klassieke affichecampagne langs de hoofdwegen. De affiches tonen de gestileerde achterkant van een vrachtwagen, waarop de tekst “De 2e rijstrook hou ik vrij” te lezen is. De vrachtwagen staat ook helemaal rechts op de affiche, de ruimte aan de linkerkant is volledig vrij gehouden. De zin onderaan de affiche vat de nieuwe regel in enkele kernbegrippen samen: “2 rijstroken? Inhalen verboden voor +3,5T”. Het gaat dus om een puur informatieve campagne met een creatieve knipoog. De affiches zijn nog tot 11 maart langs de weg te zien.

De campagne richt zich niet alleen tot de circa 410.000 Belgische vrachtwagenbestuurders, maar ook tot de talrijke buitenlandse truckers die ons land doorkruisen. Speciaal voor hen zijn naast de gebruikelijke versies in het Nederlands, Frans en Duits ook affiches met een Engelse vertaling voorzien.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vlaming vergist zich steeds meer bij het tanken

Posted by marc on 14th February 2008

Chauffeurs tanken steeds vaker de verkeerde brandstof. Verstrooidheid en de overstap naar diesel zijn de belangrijkste redenen. Het aantal verkeerde tankbeurten is in acht jaar met bijna 70 procent gestegen. In 1999 waren er bij de VAB 1.515 pechgevallen die te wijten waren aan verkeerd tanken. Vorig jaar waren dat er 2.541. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB).

Volgens de VAB zijn er verschillende verklaringen voor de stijging. Zo zorgt het veranderen van wagen met een ander type brandstof ervoor dat automobilisten zich vergissen. Er is een duidelijk verband met het stijgende aantal dieselrijders. Steeds meer automobilisten stappen van benzine over op diesel. Momenteel rijden er 14 procent meer dieselwagens in België dan in 1999. En dieselrijders die zich vergissen zijn duidelijk in de meerderheid. Daarnaast is verstrooidheid een belangrijke oorzaak.

Wie diesel in een benzinetank gooit, mag de wagen zeker niet starten. Anders verspreidt de gemengde brandstof zich in de leidingen en raken de pomp en de injectoren ernstig beschadigd. Ook reiniging van de tank en alle verbindingsleidingen is dan noodzakelijk. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot 4.000 euro.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brusselse metro bespaart energie door trager te rijden

Posted by marc on 13th February 2008

De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB gaat de metrostellen op lijn 2 minder snel laten rijden om zo 15 procent energie te besparen. Op die lijn haalden de Brusselse metrostellen een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Die wordt nu teruggebracht 50 kilometer per uur.

Om de topsnelheid te kunnen bereiken, moet nu veel energie worden verbruikt. De bestuurder kan die snelheid echter niet lang aanhouden, omdat er snel moet worden geremd voor een volgend station. Metingen van de MIVB wezen uit dat de rittijd van Simonis naar Delacroix, de 2 eindhaltes, maar 90 seconden langer duurt aan een snelheid van 50 km/uur.”Die 90 seconden laten wel toe een extra metrostel in te zetten op de lijn”, zegt de MIVB. “En dat zorgt voor meer regelmaat voor de reiziger, omdat de intervallen tussen de metrotreinen beter kunnen worden gehandhaafd. Een beperking van de snelheid tot 50 km/uur heeft als bijkomend voordeel voor de reiziger dat de versnelling geleidelijker gebeurt, wat het comfort verhoogt.”

Het inleggen van een extra metrotrein klinkt tegenstrijdig met energiebesparing. “Toch draait het eindresultaat gunstig uit met een totale elektriciteitsbesparing van 15 procent. Want elke trein die trager rijdt, zal op het einde van de dag minder kilometers hebben gereden”, aldus de MIVB. Het principe toepassen op metrolijnen 1A en 1B is voorlopig niet aan de orde. Daar komt verandering in bij de herstructurering van het metronet in februari 2009.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe autokeuringregel van start

Posted by marc on 12th February 2008

Voor het eerst hebben voertuigeigenaars die aan de criteria voldoen, een attest voor twee jaar gekregen. Sinds mei 2007 kunnen voertuigeigenaars aanspraak maken op een nieuwe regeling in de technische autokeuring.

Wanneer het voertuig geen zes jaar oud is, geen 100.000 kilometer op de teller heeft, tijdig voor de keuring aangeboden wordt en een groen keuringsbewijs krijgt, hoeft de eigenaar het jaar daarop niet meer terug te komen. Het was een van de hervormingen van de vorige minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A).
Vorig jaar kwamen 456.686 voertuigen van jonger dan zes jaar daarvoor in aanmerking en voldeden 294.525 daarvan aan alle criteria. Zij zijn voor twee jaar gerust.

‘Deze vrijstelling mag geen vrijgeleide zijn om uw auto niet meer te onderhouden’, waarschuwt Martin van Houtte, directeur van de Goca, de koepel van de erkende keuringscentra.
De technische autokeuring bestaat dit jaar 75 jaar.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Alcoholslots tegen recidivisten

Posted by marc on 11th February 2008

Chauffeurs die betrapt zijn op alcohol achter het stuur, kunnen binnenkort door de rechter worden verplicht een alcoholslot in hun auto te installeren. De nieuwe maatregel is vooral bedoeld voor recidivisten, bestuurders dus die al meer dan een keer dronken tegen de lamp zijn gelopen.


Federaal minister van Mobiliteit Yves Leterme bereidt een wetsontwerp over alcoholslots voor dronken chauffeurs voor. Zijn collega van Justitie, Jo Vandeurzen, staat positief tegenover het initiatief. Er is ook nog overleg nodig met de minister van Werk voor alcoholslots in bedrijfsauto’s.”Rijden onder invloed kan absoluut niet”, verantwoordt Leterme de maatregel. “Nog te vaak is alcohol de oorzaak van ongevallen.” Het is de bedoeling dat de rechter alcoholslots kan opleggen naast een geldboete en/of een rijverbod. De rechter kan het systeem ook verplichten na een rijverbod.


Als een auto is uitgerust met een alcoholslot moet de chauffeur niet alleen blazen voor hij of zij vertrekt, maar vervolgens ook op geregelde tijdstippen tijdens de rit. Zo wordt vermeden dat dronken chauffeurs iemand anders in hun plaats laten blazen voor ze hun wagen starten.

Posted in Uncategorized | No Comments »

6,5 miljoen voertuigen in Liefkenshoektunnel

Posted by marc on 8th February 2008

De Liefkenshoektunnel rondde vorig jaar de kaap van 4 miljoen auto’s en bijna 2,5 miljoen vrachtwagens. Daarmee is de tunnel aardig op weg om de recordcijfers van 2004 en 2005 te breken.

Het feit dat steeds meer bestuurders de weg naar de Liefkenshoektunnel vinden, heeft volgens Marc Plehiers, directeur van de nv Liefkenshoektunnel, verschillende oorzaken. “Tijdens de heraanleg van de Ring leerden veel bestuurders onze tunnel kennen. We behouden tot vandaag een stuk restverkeer van deze werkzaamheden. We merken ook dat er steeds meer trafieken zijn in het Deurganckdok, wat zich ook hier doet gevoelen.” Plehiers heeft geen angst van het succes van de tunnel. “Er dreigt nog lang geen verzadiging. Vergeleken met de Kennedytunnel, waar dagelijks 140.000 voertuigen over drie rijstroken passeren, zouden wij er 80.000 tot 90.000 kunnen verwerken. Op werkdagen hebben we er nu 25.000. Er is dus nog marge.”

In 2009 is de tunnel afbetaald. “Vanaf dan tot 2024 worden de middelen uit de tolgelden heraangewend ten gunste van de regio, of zeg maar ten gunste van het Masterplan”, besluit Plehiers.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Leterme ziet supertrucks op Vlaamse wegen zitten

Posted by marc on 7th February 2008

De reusachtige vrachtwagens van 25 meter lang en 60 ton zwaar komen er haast zeker. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Renaat Landuyt, de vorige minister van Mobiliteit, wou er niet van horen, maar zijn opvolger Yves Leterme ziet de supertrucks wel zitten. Hij bereidt een positief antwoord voor op een verzoek van de Vlaamse regering om experimenten met de mastodonten toe te laten.

Na aanvragen van enkele bedrijven – zoals Volvo Gent, BASF Antwerpen en Ford Genk – stelde Vlaamse minister-president Kris Peeters de vraag opnieuw en Yves Leterme wil er nu wel op ingaan. “Ik ben altijd voor een proefproject geweest met dergelijke ‘ecocombi’s’. We hebben meer capaciteit nodig voor het goederentransport. Er komen extra federale toelagen voor het containertransport per spoor en meer Vlaamse steun voor transport met binnenschepen. Het wegvervoer is de derde as. Ook daar is meer capaciteit nodig”, aldus Leterme. Concreet moet Leterme het bestaande Koninklijk Besluit met de technische reglementen van 1968 aanpassen om langere trucks mogelijk te maken: maximaal 25,25 meter en met een maximumgewicht van 60 ton.

Het zal gaan om een experiment voor wellicht zes maanden. De Vlaamse regering moet dan het traject aanwijzen. In Vlaanderen zijn de ministers Hilde Crevits (Openbare Werken) en Kathleen Van Brempt (Mobiliteit) bevoegd, maar aangezien het Vlaams Parlement al een resolutie heeft gestemd om dergelijke trucks mogelijk te maken, lijkt er geen onoverkomelijk probleem meer. De grootste kanshebber voor een experiment met supertrucks is het project van Volvo, met twee trajecten: één van Zeebrugge naar Gent (via de E17 en niet langs de minder geschikte N49) en één van Maasmechelen naar Gent (via de E313 en E17).

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe generatie hogesnelheidstreinen is geboren

Posted by marc on 6th February 2008

De nieuwe Franse hogesnelheidstrein is volgens fabrikant Alstom sneller, groter en milieuvriendelijker dan zijn Japanse en Duitse rivalen. President Nicolas Sarkozy mocht gisteren het symbolische lintje voor het nieuwe kroonjuweel van l’industrie de la patrie doorknippen.

Veel sneller rijdt de AGV (Automotrice à Grande Vitesse) eigenlijk niet: met een ‘commerciële topsnelheid van 360 kilometer per uur doet hij ‘maar’ 40 per uur beter dan zijn voorgangers en concurrenten. De vernieuwing zit ‘m in de eerste letter van de nieuwe afkorting: automotrice betekent zoveel als dat elk rijtuig zijn eigen aandrijving heeft, met andere woorden: de motoren zitten verdeeld over de hele trein. De drie voorgaande generaties TGV hadden telkens maar twee motorvoertuigen, voor en achteraan in het treinstel. Volgens Alstom win je op die manier ruimte voor passagiers. De AGV is ook lichter dan zijn voorgangers (door gebruik van nieuwe materialen en aluminium) en verbruikt tot 15 procent minder energie dan de concurrenten. Bovendien zijn de treinen voor 98 procent recycleerbaar.

Concurrenten als de ICE van het Duitse Siemens, de Zefiro van het Canadese Bombardier of de Japanse Shinkansen kijken reikhalzend over de grenzen van de eigen nationale markt. Elk zichzelf respecterend geïndustrialiseerd land bouwt naarstig aan hogesnelheidslijnen, er zijn dus zaken te doen. En Frankrijk wil zich de kaas niet van het orderboekje laten eten. “We zitten in een fase van expansie”, aldus Alstomdirecteur Patrick Kron. “Niet alleen in de voornaamste markt, Europa, maar ook in landen als bijvoorbeeld China en Brazilië.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Extra subsidies voor roetfilters in Nederland

Posted by marc on 5th February 2008

De Nederlandse ministers Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat hebben nogmaals extra geld vrijgemaakt voor de subsidieregeling voor retrofit-roetfilters op vrachtwagens in 2008. Het gaat om 9 miljoen euro, waarvan Ruimte en Milieu 7 miljoen beschikbaar heeft gesteld en 2 miljoen uit de begroting van Verkeer en Waterstaat komt. De nieuwe subsidievoorwaarden zijn in nauw overleg met de branche-organisaties tot stand gekomen. Voor zwaardere vrachtwagens wordt het subsidiebedrag verlaagd.

In november vorig jaar was al 25 miljoen euro extra voor deze regeling in 2008 beschikbaar gesteld, maar dit budget was niet voldoende om alle vrachtwagens die veel in de milieuzones gaan rijden met subsidie van een roetfilter te voorzien. Uitgangspunten bij het beschikbaar stellen van het extra subsidiebudget zijn ten eerste een zo groot mogelijk milieu-effect op de luchtkwaliteit in binnensteden (milieuzones). Ten tweede lichtere voertuigen, die vaak in de binnenstad moeten zijn, zo veel mogelijk stimuleren en als laatste een subsidie voor maximaal 1000 voertuigen in de zwaarste vermogenscategorie.

De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een breed pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland door de uitstoot van fijnstof door dieselvoertuigen te verminderen. Een retrofit-roetfilter op een vrachtwagen zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot van 40 tot 90 procent.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Zware taksen voor vrachtverkeer in Londen

Posted by marc on 4th February 2008

Wie vanaf morgen met zwaar vrachtverkeer Londen binnenwil moet een taks van 200 pond (266 euro) betalen. Bedoeling is van de Britse hoofdstad “de grootste oppervlakte met minimale uitstoot ter wereld te maken”.

Het zware verkeer – kampeerwagens en vrachtwagens van meer dan 12 ton – moeten de taks betalen als ze Groot Londen binnenrijden, een zone van 1.500 vierkante kilometer met 7,5 miljoen inwoners. Wie hem niet betaalt, wacht een boete van 1.326 euro. Vanaf juli dienen ook bussen, autocars en lichte vrachtwagens tolgeld te betalen, in oktober volgen nog de bestelwagens en minibusjes. De nieuwe groene taks moet de vervuilende uitstoot tegen 2012 met 16 procent doen dalen. Dit zou een gezondheidswinst van 331 miljoen euro opleveren, vooral in de behandeling van ademhalingsproblemen. “In een moderne stad moet de bevolking de mogelijkheid hebben te leven en te werken zonder de vrees vergiftigd te worden wanneer ze ademt”, zo verklaarde Ken Livingstone, de burgemeester van Londen, toen hij in mei vorig jaar het systeem aankondigde.

Vijf jaar geleden werd al een taks opgelegd aan auto’s die het Londense stadscentrum in wilden. Elke voertuig op vier wielen moet sindsdien 11 euro betalen. Toen ging het wel enkel om de binnenstad, een veel kleinere zone dan nu het geval is.

Posted in Uncategorized | No Comments »