route21

weblog over transport en mobiliteit

Archive for March, 2008

Te laat voor alternatief Oosterweelverbinding

Posted by marc on 6th March 2008

De aanval die de vereniging Ademloos heeft ingezet op de Oosterweelverbinding heeft, is door Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zwaar op de korrel genomen. Volgens Ademloos lost het huidig tracé onvoldoende de verkeersproblematiek op en moet er daarom een alternatief tracévoorstel komen. Het is volgens Voka nu echter veel te laat om nog alternatieven te gaan bestuderen. Bovendien zegt Voka dat er ruim voldoende alternatieve tracés zijn onderzocht in het milieueffectenrapport.

Voka zegt niet te begrijpen waarom de vereniging, met de Gentse professor Allaert voorop, met een alternatief tracé naar voor komt. “Wanneer men nu de discussies die al drie jaar geleden zijn gevoerd, opnieuw ten berde wil brengen, dan mist men duidelijk realiteitszin,” stelt Voka. Nu nog alternatieven onderzoeken leidt tot vertraging en uitstel en daar wil Voka niet van weten.

Voka zegt daarop de Vlaamse regering op te roepen om onverkort werk te blijven maken van de volledige uitvoering van het Masterplan. “Wij blijven pleiten voor de realisatie van de Oosterweelverbinding en een bijkomende Noord-Zuidverbinding tussen de E17 en N49/E34 in het Waasland,” aldus Voka. De Kamer herhaalt tot slot dat het mobiliteitsvraagstuk in de regio Antwerpen-Waasland een én-én-verhaal is. (HJL)

Posted in Uncategorized | No Comments »

EU-agentschap wenst hardere aanpak transport

Posted by marc on 5th March 2008

Volgens het agentschap voormilieu is de transportsector verantwoordelijk voor de alsmaar grotere uitstoot van koolstofdioxide. De motoren en brandstof worden zogezegd wel milieuvriendelijker, maar de uitstoot stijgt. Het beoogde resultaat wordt volgens Gordon McInnes, adjunct-directeur van agentschap, teniet gedaan door het groeiend transportverkeer. Uiteindelijk is er een verhoging van CO2-uitstoot van 1,4 procent op jaarbasis.

Alleen al in Europa rijden steeds meer auto’s met liefst een stijging van 18 procent tussen 1995 en 2004. Vaak is de wagen slechts bezet met één persoon dus niet efficiënt benut. In die zelfde periode stijgt het vliegverkeer met liefst met 49 procent. Mcinnes doet een pleidooi voor nieuwe motoren die veel minder CO2 uitstoten dan de Europese Commisie had voorgesteld als haalbare norm. Hij wenst ook een ander gedrag van de consumenten.

Mcinnes zegt dat we anders moeten gaan inkopen, op vakantie gaan en ons anders naar het werk moeten begeven. Hij neemt de goedkope vliegtuigreisen op de korrel naar exotische oorden. De Europeanen moeten terug leren lopen en fietsen dankzij veiligere fietspaden. Hij gaat er voor dat autorijden duurder moet worden, niet alleen voor de CO2 uitstoot maar ook voor het veroorzaakte lawaai.

Er is volgens hem een alternatief, namelijk het openbaar vervoer en de ter beschikking stelling van een grote capaciteit voor vrachttreinen. Vrachttreinen rijden volgens het agentschap nu met de snelheid van een ijsbreker in de Oostzee. Er wordt gesteld dat dit veel beter kan. (HJL)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Totaalproject voor renovatie Mechels NMBS-station

Posted by marc on 4th March 2008

Er is een totaalproject ontwikkeld voor de renovatie van het spoorwegstation in Mechelen en de herinrichting van de stationsomgeving. Het nieuwe plan moet de Mechelaar en de treinreiziger volgens de NMBS toelaten gebruik te maken van een station, dat vlotter bereikbaar wordt, modern uitgerust is en goede verbindingen met andere vormen van vervoer voorziet. Daarover hebben de NMBS-holding, het Vlaamse Gewest, Infrabel, De Lijn en de stad Mechelen een overeenkomst gesloten.

Alle mogelijke voorzieningen zijn in het nieuwe plan opgenomen, zoals de faciliteiten voor de reizigers, een nieuw busstation, de nodige en uitgebreide fietsstallingen en de nodige ruimte voor parkeermogelijkheden. Ook voorziet men een stedelijke boulevard die een betere bereikbaarheid moet aanbieden. De capaciteit van het station voor de hogesnelheidstrein en het lokale treinverkeer worden verhoogd. Ook een rechtstreekse verbinding met de luchthaven en Brussel zijn voorzien.

Het nieuwe station wordt dan ook ook gelinkt aan de nieuwe spoorlijn die op dit ogenblik in de middenberm van de E19 wordt aangelegd. Afhankelijk van de procedures en mogelijke uitvoeringsstudies, hoopt men in 2010 met de werken te kunnen starten. Volgens ramingen zouden de werken ongeveer acht jaar in beslag nemen. Met zijn 21.000 reizigers per dag is Mechelen het zesde grootste station van België. (HJL)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brommers vervuilen meer dan vrachtwagens

Posted by marc on 3rd March 2008

Uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de uitstoot van ultrafijn stof per seconde, bij het optrekken groter is bij scooters en brommers van bij de vrachtwagens. In sommige verkeerstoestanden kan de concentratie van het ultrafijn stof in de lucht zelfs vertienvoudigen. In twaalf steden werden deze metingen met een fiets en auto met meetapparatuur geregistreerd.

Dat ultrafijn stof is nog kleiner dan het welgekende stof en kan zelfs in het bloed terechtkomen. Bij het optrekken stoot een brommer en scooter elke seconde 35.000 van deze deeltjes per kubieke meter uit, daarentegen dat een vrachtwagen een emissie van maar 30.000 deeltjes heeft. Er gaan stemmen op dat brommers en scooters geen gebruik meer zouden mogen maken van fietspaden.

Frans Fierens van de Interregionale cel voor Leefmilieu nuanceert de cijfers: “Het kan wel zo zijn dat een brommer of scooter bij het optrekken ultrafijnstofdeeltjes uitstoot, maar op langere afstand is de vrachtwagen onbetwitsbaar vuiler.” De fietser veroorzaakt geen vervuiling, maar krijgt wel veel vervuiling van anderen over zich heen, vergelijkbaar met passief roken. (HJL)

Posted in Uncategorized | No Comments »