route21

weblog over transport en mobiliteit

Te laat voor alternatief Oosterweelverbinding

Posted by marc on March 6th, 2008

De aanval die de vereniging Ademloos heeft ingezet op de Oosterweelverbinding heeft, is door Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zwaar op de korrel genomen. Volgens Ademloos lost het huidig tracé onvoldoende de verkeersproblematiek op en moet er daarom een alternatief tracévoorstel komen. Het is volgens Voka nu echter veel te laat om nog alternatieven te gaan bestuderen. Bovendien zegt Voka dat er ruim voldoende alternatieve tracés zijn onderzocht in het milieueffectenrapport.

Voka zegt niet te begrijpen waarom de vereniging, met de Gentse professor Allaert voorop, met een alternatief tracé naar voor komt. “Wanneer men nu de discussies die al drie jaar geleden zijn gevoerd, opnieuw ten berde wil brengen, dan mist men duidelijk realiteitszin,” stelt Voka. Nu nog alternatieven onderzoeken leidt tot vertraging en uitstel en daar wil Voka niet van weten.

Voka zegt daarop de Vlaamse regering op te roepen om onverkort werk te blijven maken van de volledige uitvoering van het Masterplan. “Wij blijven pleiten voor de realisatie van de Oosterweelverbinding en een bijkomende Noord-Zuidverbinding tussen de E17 en N49/E34 in het Waasland,” aldus Voka. De Kamer herhaalt tot slot dat het mobiliteitsvraagstuk in de regio Antwerpen-Waasland een én-én-verhaal is. (HJL)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>