route21

weblog over transport en mobiliteit

Mobiliteitsstudie Geel en Mol afgerond

Posted by marc on March 7th, 2008

De mobiliteitsstudie voor de rol van de N118 in Geel, Mol, Dessel en Retie is afgerond. De studie had als doel de rol van deze gewestweg te bepalen binnen een visie op regionale ontsluiting. De studie vormt nu een basis voor verdere beslissingen op lokaal en bovenlokaal niveau. Naast het uitvoeren van een ruimtelijke en verkeerskundige analyse van het project
is ook de impact van de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen bestudeerd.

Bij de voorgestelde nieuwe en te herinrichten infrastructuur werd ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uit de plannen blijkt dat men de N118 wil omvormen tot een ontsluitende secundaire weg en de N18 tussen Mol en Retie als een openbare vervoer- en fietsas. Er zou ook nieuwe noordelijke of oostelijke verbinding komen tussen de N118 en de Geelse ring. Verder zou de ring in Retie worden doorgetrokken en heringericht.

Voor de verbinding tussen de N118 en de N18 in Mol Donk-Goormansdijk zijn twee varianten voorzien. Daarbij moet gekozen worden voor een traject ten noorden of ten zuiden van het kanaal. Het Antwerpse provinciebestuur wil nu in de eerste plaats initiatief nemen voor het opstellen van een protocol tussen de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest. Daarnaast zal er worden gestart met de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden van Geel en Mol.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>