route21

weblog over transport en mobiliteit

Te weinig vrouwen kiezen voor transport

Posted by marc on March 12th, 2008

Volgens een ondezoek van de European Transport Workers Federation’ (ETF) blijft de transport- en logistiekesector één van de economische industriën met het laagste aantal vrouwelijke werknemers. Dit zou volgens de organisatie te wijten zijn aan de niet conventiönele werktijden, de familiale verwijdering en een vrouwonvriendelijke werkomgeving.

Niettegenstaande 43,5 procent van de actieve bevolking uit vrouwen bestaat, telt men amper 20,5 procent vrouwen onder de 8,66 miljoen transportarbeiders die de Europese Unie rijk is. Dit aandeel is nog lager in het landvervoer (14 procent) en de scheep- en binnenvaartsector (18 procent). De laagste percentages werden opgetekend in Polen, Griekenland en Bulgarije (minder dan 16 procent).

In België telt men 22 procent vrouwen in de transport- en logistieke sector, tenopzichte van Nederland met 22,5 procent en 24,4 procent in Frankrijk. Dit cijfer zou niettemin stijgen door het toenemende belang van aanverwante activiteiten in de logistieke sector. Niettegenstaande de groei van het vervoersverkeer en de grotere uitbouw van de logistieke sector, blijft de vrouwelijke werknemer in de kou staan, deels door mannenwereld, die niet vrouwvriendelijk is als het gaat om een collega-werkneemster.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>